חשבון מספר
מספר החשבון שהוקש אינו כלול ברשימת החשבונות המוגבלים.
תאריך עדכון המידע:
הקש מספר חשבון (יש להקיש עד 9 ספרות אחרונות), מספר הסניף (3 ספרות- מופיע בצד השמאלי העליון של השיק) וקוד הבנק (2 ספרות) ולאחר מכן לחץ על כפתור "חפש"

תנאי שימוש

איתור לקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות

הקש את מספר התאגיד / מספר תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת):חפש
מספר אינו מופיע ברשימת המוגבלים החמורים
תאריך עדכון המידע:

* על פי החוק, אין המידע על הלקוחות המוגבלים בנסיבות מחמירות כולל:

1. ללקוחות מוגבלים בנסיבות מיוחדות שהוגבלו על ידי בית המשפט בהליך פשיטת רגל, ההוצאה לפועל, בית דין רבני והמרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות.

2. לקוחות שהגישו ערעור על הגבלתם לבית משפט השלום.

3. לקוחות שלא עברו 60 יום ממועד משלוח ההודעה על הגבלתם.

4. אין המידע על הלקוחות המוגבלים בנסיבות מחמירות כולל לקוחות תושבי חוץ שהוגבלו עם מספרי דרכון.