דוח בנק ישראל

​דוחות בנק ישראל הם דוחות שנתיים המתפרסמים בכל שנה בסוף חודש מארס, ומוגשים לממשלה ולוועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 54 של חוק בנק ישראל התש"ע - 2010. הדוחות מקיפים מיגוון רחב של תחומי הפעילות הכלכלית: הם סוקרים ומנתחים את המדיניות הכלכלית, התוצר, השימושים וענפי המשק, האינפלציה והמדיניות המוניטרית, המערכת הפיננסית, שוק העבודה, המגזר הציבורי ומימונו, מאזן התשלומים ומדיניות הרווחה .
הדיון מלווה באיורים ובלוחות טקסט, ושלובות בו תיבות, שבהן מנותחות בהרחבה סוגיות מיוחדות. לדוח מצורפים נספחים סטטיסטיים, ובהם נתוני טווח ארוך על המשק הישראלי, העשויים לסייע לחוקרים במוסדות ציבוריים ובגופים עסקיים בניתוח המגמות במשק הדוחות השנתיים מתפרסמים גם בדפוס (ללא הנספחים).​​