סקר החברות והעסקים

סקר החברות והעסקים סוקר את ההתפתחות בכ-700 חברות ועסקים. הנסקרים מדווחים על השינוי בהתפתחותם של המשתנים השונים - עליה, ירידה או יציבות - ולציין את עוצמת השינוי- "רב" או "מעט".

להסבר מפורט​​