דוח תקופתי בדיקתי

21/11/2012 |  א. סורנסון בנט

הגירעון והחוב הממשלתי