הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישת רישיונות, שדרוג גרסאות, תחזוקה וקבלת עדכונים של תוכנת STATA של חברת STATA CORP

מספר: 25-23
תאריך פרסום: 18/09/2023
תאריך עדכון: 18/09/2023
תחומים: מחשוב, כללי ואחר

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם חברת תשתיות ייעוץ מדעי לצורך רכישת רישיונות, שדרוג גרסאות, תחזוקה וקבלת עדכונים של תוכנת STATA של חברת STATA CORP. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אשר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 19 באוקטובר 2023 בשעה 12:00.

פרטי קשר

פרטים נוספים

מועד אחרון להגשת הסתייגויות: 19/10/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 18/09/2023