הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פניה מספר 3/23 לקבלת מידע (RFI) לייצור של מטבעות זיכרון בהנפקת בנק ישראל

מספר: 3/23
תאריך פרסום: 19/09/2023
תאריך עדכון: 19/09/2023
תחום: כללי ואחר

בנק ישראל הינו הגורם היחיד אשר מוסמך על פי חוק להנפיק מטבעות זיכרון עבור מדינת ישראל. הבנק מעוניין לבחון התקשרות עם חברה שתרכוש את המתכות היקרות ותטביע עבורו את המטבעות במתקניה בישראל במפורט בנספח המצורף.

פרטי קשר

מועד אחרון להגשת הצעות: 19/10/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 19/09/2023