הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ייצוג המדינה במוסדות הפיננסיים הבין-לאומיים

על פי החוק, בנק ישראל מייצג את המדינה:​ 

  • בקרן המטבע הבין-לאומית (International Monetary Fund); 
  • בבנק להסדרי סליקה בין-לאומיים - (Bank for International Settlements - BIS).  

הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) צירף את מדינת ישראל, במאי 2010, כחברה מלאה בארגון. בנק ישראל מקיים מגעים שוטפים עם OECD, פעיל בוועדות שונות של הארגון, והיה שותף מרכזי לתהליך ההצטרפות של ישראל אליו.  

האגף לקשרים בין-לאומיים בבנק ישראל מקיים קשר שוטף עם קרן המטבע הבין-לאומית בתחומים מגוונים: השתתפות בדיונים והחלפת דעות, הצבעות, אירוח משלחות מקצועיות, שיתוף מומחים ישראלים במשלחות מקצועיות למדינות שונות, הספקת נתונים לפרסומים השונים של המוסד, קבלת מידע והפצתו אצל גורמים מעוניינים בארץ וכד'. מעורבות זו תורמת להידוק הקשרים עם קובעי המדיניות הכלכלית במדינות שונות ובין המשק הישראלי למשקים אחרים.  

במסגרת חברותה של ישראל בקרן המטבע הבין-לאומית, סוקרת הקרן את כלכלת ישראל. הדוח שכותבים כלכלני הקרן נדון במועצת המנהלים שלה.  

בבנק להסדרי סליקה בין-לאומיים (BIS) מתקיימים דיונים בהשתתפות נגידים מבנקים מרכזיים בעולם, בתדירות של כאחת לחודשיים. לקראת דיונים אלו מתבצעת עבודת הכנה, ומתקבלים ומוכנים ניירות עבודה מקצועיים.  נגיד הבנק משתתף בדיונים ואנשי הבנק עובדים יחד עם ה-BIS, כאשר האגף לקשרים בין-לאומיים מקיים קשר מקצועי שוטף עם ה-BIS.

 

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/05/2024