הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

קול קורא

פנייה לאיתור מועמדים/ות לתפקיד המפקח/ת על הבנקים

נגיד בנק ישראל החליט על הקמת ועדה לאיתור מועמדים/ות לתפקיד המפקח/ת על הבנקים.

בראש ועדת האיתור עומד המשנה לנגיד, מר אנדרו אביר וחברים נוספים בה הם עו"ד טידה שמיר, היועצת המשפטית של בנק ישראל, מר רוני חזקיהו, יושב ראש דירקטוריון נגב מינרלים תעשייתיים ועו"ד מיכל הלפרין, עמיתת מחקר בכירה Harvard Kennedy School.

תיאור התפקיד:

המפקח/ת על הבנקים אחראי/ת על הפיקוח וההסדרה של מערכת הבנקאות בישראל והינו/ה חבר/ה הנהלת בנק ישראל.

תנאי סף:

  1. ניסיון ניהולי של חמש (5) שנים לפחות בתפקידים בכירים בתחומי הבנקאות, פיננסיים או בתחום רלוונטי אחר;
  2. תואר אקדמי ראשון מוכר.

כישורים נוספים:

  1.  יכולת ניהולית גבוהה ומוכחת;
  2. היכרות טובה של המגזר הציבורי;
  3. היכרות טובה של המגזר הבנקאי;
  4. היכרות טובה של חדשנות טכנולוגית בתחום הפיננסי;
  5. יכולת ביטוי גבוהה, בכתב ובעל פה, בעברית ובאנגלית;
  6. יתרון לבעלי/ות תואר אקדמי בכלכלה, מינהל עסקים, חשבונאות(ראיית חשבון);
  7. יתרון לבעלי/ות תואר אקדמי שני בתחום הרלוונטי לתפקיד.

הערות:

הועדה רשאית לקבוע אמות מידה ותבחינים מעבר לתנאי הסף וכלים נוספים לצורך מיון המועמדים/ות, בהתאם לשיקול דעתה, לרבות שימוש במכוני הערכה חיצוניים.

ועדת האיתור והנגיד שומרים לעצמם את הזכות לפנות בכל שלב שהוא למועמדים/ות שלא הגישו את מועמדותם. מועמדים/ות כאמור יידרשו לעמוד בכל התנאים הנדרשים מיתר המועמדים/ות.

העסקה תהיה בחוזה אישי, לקדנציה בת חמש (5) שנים.

___________________________________________________________

קורות חיים ניתן להגיש לוועדת האיתור באמצעות רכזת ועדת האיתור, גב' עדי שוויג לכתובת דוא"ל apply_supervisor@boi.org.il או לפקס 02-6669095.
(נא לוודא קבלת החומר בטלפונים:02-6552779 ,052-3065736) עד לתאריך 15.03.2023, כ"ב באדר, תשפ"ג.

 

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/04/2023