הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תכנית הסיוע לעסקים קטנים וזעירים

מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" נקט בנק ישראל בצעדי מדיניות שמטרתם להקל על העסקים בישראל להתמודד עם ההשלכות הפיננסיות של המצב. התכנית המוניטרית לעסקים קטנים וזעירים שיזם בנק ישראל אל מול הבנקים וחברות האשראי החוץ בנקאיות נועדה להקל בקבלת אשראי בריבית מופחתת ולהוזיל את עלויות המימון.

 

מה כוללת התכנית?

בנק ישראל העמיד תוכניות בהיקף של עד 11  מיליארד ש"ח. במסגרת תוכניות אלו יוקצו הלוואות בריבית משתנה בשיעור של ריבית בנק ישראל פחות 1.5%, בכפוף לאשראי שיינתן לעסקים קטנים וזעירים בשני מסלולים: מסלול א - לתקופה של שנתיים ומסלול ב - לתקופה של שלוש שנים.

 

מי זכאי להטבה?

האשראי ניתן לעסקים קטנים וזעירים שמחזור פעילותם קטן מ-50 מיליוני ש"ח בשנה, ושפדיונם נפגע בשיעור של 25% או יותר בפדיון העסק שלהם בלפחות אחד מהחודשים הבאים:  אוקטובר 2023, נובמבר 2023, דצמבר 2023 - ביחס לחודש המקביל אשתקד

 

חשוב לדעת לגבי התכנית:

 • האשראי ניתן במגזר הלא צמוד בריבית משתנה
 • מסלול א - האשראי ניתן לתקופה בין 6 חודשים ועד 24 חודשים    
 • מסלול ב - האשראי ניתן לתקופה של 24 חודשים ומעלה.
 • הממוצע המשוקלל של שיעורי הריבית באשראי שניתן לא יעלה על ריבית הפריים בכל מסלול
 • האשראי ניתן החל מ- 15 בנובמבר 2023 עד- 31 בינואר 2024.

 

הבהרות:

 • הירידה  במחזור הפעילות תימדד על פי "מחזור העסקאות" בהתאם לדו"חות מע"מ שהלווה מסר או אישור של רואה חשבון / יועץ מס מייצג כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, תשס"ה-2005, כאשר האישור שיועבר לתאגיד הבנקאי לגבי הירידה במחזור יתבסס על הדיווח הצפוי לרשויות המס 
 • תקופת האשראי מוגדרת החל ממועד מתן האשראי ועד לפירעון הסופי של האשראי

 

התכנית המוניטרית לעסקים קטנים וזעירים

 • זכאים להטבה
  • עסקים בעלי מחזור עסקאות של עד 50 מיליון שקל
  • עסקים שהראו ירידה של 25% לפחות באחד החודשים מאז אוקטובר
 • ההטבה

  קבלת אשראי חדש/מחזור אשראי קיים בריבית מופחתת (קרובה לפריים)

 • הגשת הבקשה

  את הבקשה ניתן להגיש עד ה-31 בינואר, בפנייה לבנק שלך 

חשוב לדעת: ההחלטה על מתן האשראי תהיה בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק

מתווה הסיוע ללקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי


מעגל ראשון

 

 • קהל היעד

  עסקים הפועלים במרחק של עד 30 ק"מ מגבול רצועת עזה, או באחד מהיישובים המפונים בגבול הצפון* 

 • ההטבה

  דחיית תשלומים ל-3 חודשים ללא ריבית בגין הדחיה וללא כל עמלה

 • עד מתי אפשר להגיש בקשה?

  עד סוף 2023 - דחיית התשלומים היא לשלושה חודשים ממועד אישור הבקשה

* בהתאם לרשימות המפורסמות באתר בנק ישראל

מי זכאי?

 • לקוחות הבנקים
  • עסקים זכאים - בעלי מחזור שנתי של עד 25 מיליון שקל
  • גובה האשראי שניתן לדחות בהתאם למתווה- אשראי מצטבר בסכום של עד 2 מליון ₪ (לא כולל הלוואות בשת"פ עם צד ג')
 • לקוחות חברות כרטיסי אשראי
  • עסקים זכאים- יחידים ותאגידים קטנים שמחזור הסליקה השנתי שלהם בחברת כרטיסי האשראי אינו עולה על 2 מיליון ₪
  • גובה האשראי שניתן לדחות בהתאם למתווה- אשראי מצטבר בסכום של עד 300 אלף (לא כולל הלוואות בשת"פ עם צד ג')


מעגל שני

 

 • קהל היעד

  יתר העסקים בישראל

 • ההטבה

  דחיית תשלומים עד 3 חודשים בריבית שלא תעלה על הריבית ההסכמית ללא חיוב בעמלה בגין הדחיה

 • עד מתי אפשר להגיש בקשה?

  עד סוף 2023 - דחיית התשלומים היא לשלושה חודשים ממועד אישור הבקשה

מי זכאי?

 • לקוחות הבנקים
  • בעלי מחזור שנתי של עד 25 מיליון שקל. 
  • ניתן לדחות אשראי מצטבר בסכום של עד 2 מיליון שקל
 • לקוחות חברות כרטיסי אשראי
  • תאגידים קטנים שמחזור הסליקה השנתי שלהם בחברת כרטיסי האשראי אינו עולה על 2 מיליון ₪
  • ניתן לדחות אשראי מצטבר בסכום של עד 300 אלף 

הבהרות:

 • מועד הכניסה לתוקף של המתווה הוא לכל המאוחר עד לתאריך 31.10.23 לטובת היערכות נדרשת של כל בנק, ולמשך התקופה הקצובה במתווה החל ממועד כניסה לתוקף בפועל.

 • האמור לא חל על לווה שנמצא בהליך משפטי. לגבי לווה שהיה בפיגור במועד פרסום המתווה תתאפשר דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 מיום תחילת הפיגור.

 • ככל שניתן לייתר פניה יזומה של לקוח ליישום המתווה, לרבות בתחום העמלות, יש לתת לכך עדיפות.

 • המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם.

תוכניות נוספות של בנק ישראל שכדאי להכיר

תוכניות נוספות של בנק ישראל שכדאי להכיר
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 28/01/2024