הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מתווה הסיוע לעסקים קטנים וזעירים

מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" נקט בנק ישראל בצעדי מדיניות שמטרתם להקל על העסקים בישראל להתמודד עם ההשלכות הפיננסיות של המצב.

מדובר בין היתר בתכנית שנועדה להוזיל את עלויות המימון של עסקים קטנים וזעירים ובהקלות לעסקים הנכללות במסגרת המתווה הכללי שיזם הבנק עבור אוכלוסיות שנפגעו במלחמה.

בדף זה מרוכז המידע הרלוונטי לעסקים מתוך כלל התכניות השונות שיזם בנק ישראל בעקבות המלחמה. 

התכנית המוניטרית לעסקים קטנים וזעירים

תכנית מוניטרית ביזמת בנק ישראל, המבוצעת ע"י הבנקים וחברות אשראי חוץ בנקאיות, להקלת תנאי האשראי לעסקים קטנים וזעירים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה

 • קבוצת הזכאות*
  • עסקים בעלי מחזור עסקאות עד 50 מיליון שקל
  • עסקים שהראו ירידה של 25% לפחות באחד החודשים מאז אוקטובר

  *ההחלטה על מתן האשראי תהיה בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק

 • ההטבה

  קבלת אשראי חדש/מחזור אשראי קיים בריבית מופחתת (קרובה לפריים)

 • עד מתי אפשר להגיש את הבקשה?

  עד סוף 2023

מתווה הסיוע ללקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי


מעגל ראשון

 

 • קהל היעד

  עסקים הפועלים במרחק של עד 30 ק"מ מגבול רצועת עזה, או באחד מהיישובים המפונים בגבול הצפון* 

 • ההטבה

  דחיית תשלומים ל-3 חודשים ללא ריבית בגין הדחיה וללא כל עמלה

 • עד מתי אפשר להגיש בקשה?

  עד סוף 2023 - דחיית התשלומים היא לשלושה חודשים ממועד אישור הבקשה

* בהתאם לרשימות המפורסמות באתר בנק ישראל

מי זכאי?

 • לקוחות הבנקים
  • עסקים זכאים - בעלי מחזור שנתי של עד 25 מיליון שקל
  • גובה האשראי שניתן לדחות בהתאם למתווה- אשראי מצטבר בסכום של עד 2 מליון ₪ (לא כולל הלוואות בשת"פ עם צד ג')
 • לקוחות חברות כרטיסי אשראי
  • עסקים זכאים- יחידים ותאגידים קטנים שמחזור הסליקה השנתי שלהם בחברת כרטיסי האשראי אינו עולה על 2 מיליון ₪
  • גובה האשראי שניתן לדחות בהתאם למתווה- אשראי מצטבר בסכום של עד 300 אלף (לא כולל הלוואות בשת"פ עם צד ג')


מעגל שני

 

 • קהל היעד

  יתר העסקים בישראל

 • ההטבה

  דחיית תשלומים עד 3 חודשים בריבית שלא תעלה על הריבית ההסכמית ללא חיוב בעמלה בגין הדחיה

 • עד מתי אפשר להגיש בקשה?

  עד סוף 2023 - דחיית התשלומים היא לשלושה חודשים ממועד אישור הבקשה

מי זכאי?

 • לקוחות הבנקים
  • בעלי מחזור שנתי של עד 25 מיליון שקל. 
  • ניתן לדחות אשראי מצטבר בסכום של עד 2 מיליון שקל
 • לקוחות חברות כרטיסי אשראי
  • תאגידים קטנים שמחזור הסליקה השנתי שלהם בחברת כרטיסי האשראי אינו עולה על 2 מיליון ₪
  • ניתן לדחות אשראי מצטבר בסכום של עד 300 אלף 
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 22/11/2023