הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הקלות עבור תושבים שפונו מישובי הצפון

זכאים להטבה

קבוצה זו משתייכת למעגל ראשון ובה נכללים תושבים שפונו על ידי גורם מדיני רשמי מביתם מתאריך ה-7.11.23 והמתגוררים באחד מהישובים המופיעים ברשימה מטה.

עדכון: החל מה-1.4.24 ייכנס לתוקף מתווה ההקלות המעודכן הצפוי להתארך בשלושה חודשים ולהתרחב ליישובים  נוספים שיתווספו גם למעגל הראשון:  אבירים, עבדון, עלמה, כרם בן זמרה, אלקוש, פסוטה, חורפיש, רחיאניה.

משתייכים ללקוחות מעגל שני? עברו להקלות מתווה עבור יתר לקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי

הקלות ללקוחות הבנקים

 • הקלה בדחיית משכנתאות 

  ההטבה: אפשרות לדחות את תשלומי המשכנתה ללא ריבית וללא עמלות למשך 3 חודשים. למי שכבר דחה בעבר את התשלומים במסגרת המתווה, זכאי לדחות את התשלומים בשלושה חודשים נוספים, כך שתקופת הדחיה עבורו תהיה עד 6 חודשים במצטבר.

  טרם מימשתם את זכאותכם? בנק ישראל האריך את המתווה ומאפשר גם לכם לקבל דחייה של 3 חודשים לתשלומי המשכנתה, בכפוף להגשת בקשה לבנק ממנו ניטלה המשכנתה.

  חשוב לוודא: מדובר במשכנתה לדירה ראשונה או משפרי דיור.

  מה צריך לעשות? להגיש בקשה לבנק בין ה – 1.1.24 ולא יאוחר מה -  31.3.24.

  חשוב לדעת: התשלומים הנדחים ייפרסו באחת משלוש דרכים לבחירת הבנק:

  • הוספת התשלומים בתום תקופת המשכנתה

  • פריסת התשלומים לאורך יתרת תקופת המשכנתה

  • כהלוואה נפרדת בסכום הדחייה, ללא ריבית, ל- 4 שנים לפחות, שמועד פירעונה יחל כשנה מסוף תקופת הדחייה

  הבהרה: המתווה הוא בנוסף לקבוע בסעיף 9ח2 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א -1981 ואינו מחליף אותו.

 • דחיית תשלומי הלוואה עד סכום 100,000 ₪

  ההטבה: אפשרות לדחות את תשלומי ההלוואה הצרכנית ללא ריבית וללא עמלות למשך 3 חודשים.

  למי שכבר דחה בעבר את התשלומים במסגרת המתווה, זכאי לדחות את התשלומים בשלושה חודשים נוספים, כך שתקופת הדחיה עבורו תהיה עד 6 חודשים במצטבר.

  טרם מימשתם את זכאותכם? בנק ישראל האריך את המתווה ומאפשר גם לכם לקבל דחייה של 3 חודשים לתשלומי ההלוואה, בכפוף להגשת בקשה לבנק.

  מה צריך לעשות? להגיש בקשה לבנק בין ה – 1.1.24 ועד 31.3.24.

  חשוב לדעת: 

  • התשלומים הנדחים ייפרסו בתום תקופת ההלוואה, בכפוף למגבלות טכניות הנובעות ממערך המחשוב של הבנק.

  • אם יש מספר הלוואות מאותו הבנק שהיתרה המצטברת שלהן היא עד 100,000 ₪, אפשר לדחות את כולן.

 • הקלה בריבית על המינוס 

  מהות ההטבה: פטור מריבית על יתרת חובה (אוברדרפט), בחשבון עו"ש של משקי בית, עד סכום של 10,000 ₪

  חשוב לוודא: שבתאריך 15.12 החשבון היה ביתרת חובה שהיא חלק מהמסגרת המאושרת של הבנק.

  מה אני צריך לעשות? להגיש בקשה לבנק בין ה – 1.1.24 ולא יאוחר מה -  31.3.24.

  חשוב לדעת:

  • ביתרת חובה מעבר ל – 10,000 ₪ הלקוח יחוייב בהתאם למדרגות הריבית שנקבעו בהסכם ניהול החשבון.

 • הקלה בתשלומי עמלות 

  מהות ההטבה: פטור מתשלום עמלות לשלושה חודשים על מרבית הפעולות המתבצעות בחשבון.

  הפעולות הזכאיות לפטור: עמלות המופיעות בפרקים הבאים בכללי הבנקאות שירות ללקוח, עמלות, התשס"ח-2008.

  חלק 1 - חשבון עובר ושב,

  חלק 2 - מידע הודעות והתראות,

  חלק 3 - אשראי,

  חלק 6 - כרטיסי אשראי (למעט עמלות עסקאות במט"ח, משיכת מט"ח בחו"ל, רכישת מט"ח מחו"ל)

  חלק 9 - עמלת טיפול בירושות ובעזבונות, עמלות משיכת מזומן (מכשיר מרוחק וע"י כרטיס נטען)

  הפעולות שאינן נכללות פעילות מט"ח, ני"ע, סחר חוץ, יהלומים. 

  מה צריך לעשות? להגיש בקשה לבנק בין ה – 1.124 ולא יאוחר מה -  31.3.24.

הקלות ללקוחות חברות כרטיסי האשראי

 • דחיית אשראי צרכני עד סכום  100,000 ₪

  ההטבה: אפשרות לדחות את תשלומי ההלוואה לתקופה של 3 חודשים, ללא ריבית וללא עמלות עד סכום מצטבר של 100,000 ₪

  למי שכבר דחה בעבר את התשלומים במסגרת המתווה, זכאי לדחות את התשלומים בשלושה חודשים נוספים, כך שתקופת הדחיה עבורו תהיה עד 6 חודשים במצטבר.

  טרם מימשתם את זכאותכם? בנק ישראל האריך את המתווה ומאפשר גם לכם לקבל דחייה של 3 חודשים לתשלומי המשכנתא, בכפוף להגשת בקשה.

  מה צריך לעשות? להגיש בקשה בין ה – 15.1.24 ולא יאוחר מה -  31.3.24.

  חשוב לדעת:

  • ההטבה מתייחסת להלוואות נושאות ריבית

  • התשלומים הנדחים ייפרסו בתום תקופת ההלוואה,בכפוף למגבלות טכניות הנובעות מאופן יישום מתווה 

 • פטור מגביית עמלות

  מהות ההטבה: פטור מגביית עמלות לתקופה של 3 חודשים בגין פעולות המתבצעות בחשבון.

  הפעולות הזכאיות לפטור: עמלות המופיעות בפרקים הבאים בכללי הבנקאות שירות ללקוח, עמלות, התשס"ח-2008.

  חלק 2 - מידע הודעות והתראות,

  חלק 3 - אשראי,

  חלק 6 - כרטיסי אשראי (למעט עמלות עסקאות במט"ח, משיכת מט"ח בחו"ל, רכישת מט"ח מחלפן)

  הפעולות שאינן נכללות:  פעילות מט"ח וסחר חוץ. 

  מה אני צריך לעשות? להגיש בקשה  בין ה – 15.1.24 ולא יאוחר מה -  31.3.24.

מה עוד יכול לעניין אותך?

בנוסף להקלות שגיבש בנק ישראל, הבנקים מציעים לכם ולבני משפחותיכם הטבות נוספות – מומלץ לפנות לבנק בו מתנהל חשבונכם ולברר את ההטבות הנוספות המגיעות לכם!

היחידה לפניות הציבור ובקרה צרכנית של בנק ישראל עומדת לרשותכם לכל שאלה ופנייה

 

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/07/2024