הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

זכאים להטבה

קבוצה זו משתייכת למעגל ראשון ובה נכללים כל התושבים שמקום מגוריהם הקבוע הוא עד 30 ק"מ מרצועת עזה

עדכון: החל מ1.4.24 מתווה ההקלות צפוי להתארך בשלושה חודשים נוספים. המידע יתעדכן בהתאם עם כניסת המתווה החדש לתוקף.

משתייכים ללקוחות מעגל שני? עברו להקלות מתווה עבור יתר לקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי

הקלות ללקוחות הבנקים

 • הקלה בדחיית משכנתאות 

  ההטבה: אפשרות לדחות את תשלומי המשכנתה ללא ריבית וללא עמלות למשך 3 חודשים. למי שכבר דחה בעבר את התשלומים במסגרת המתווה, זכאי לדחות את התשלומים בשלושה חודשים נוספים, כך שתקופת הדחייה עבורו תהיה עד 6 חודשים במצטבר.

  טרם מימשתם את זכאותכם? בנק ישראל האריך את המתווה ומאפשר גם לכם לקבל דחייה של 3 חודשים לתשלומי המשכנתה, בכפוף להגשת בקשה לבנק ממנו ניטלה המשכנתה.

  חשוב לוודא: מדובר במשכנתה לדירה ראשונה או משפרי דיור.

  מה צריך לעשות? להגיש בקשה לבנק בין ה – 1.1.24 ולא יאוחר מה -  31.3.24.

  חשוב לדעת: התשלומים הנדחים ייפרסו באחת משלוש דרכים לבחירת הבנק:

  • הוספת התשלומים בתום תקופת המשכנתה

  • פריסת התשלומים לאורך יתרת תקופת המשכנתה

  • כהלוואה נפרדת בסכום הדחייה, ללא ריבית, ל- 4 שנים לפחות, שמועד פירעונה יחל כשנה מסוף תקופת הדחייה

  הבהרה: המתווה הוא בנוסף לקבוע בסעיף 9ח2 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א -1981 ואינו מחליף אותו.

 • דחיית תשלומי הלוואה עד סכום 100,000 ₪

  ההטבה: אפשרות לדחות את תשלומי ההלוואה הצרכנית ללא ריבית וללא עמלות למשך 3 חודשים.

  למי שכבר דחה בעבר את התשלומים במסגרת המתווה, זכאי לדחות את התשלומים בשלושה חודשים נוספים, כך שתקופת הדחיה עבורו תהיה עד 6 חודשים במצטבר.

  טרם מימשתם את זכאותכם? בנק ישראל האריך את המתווה ומאפשר גם לכם לקבל דחייה של 3 חודשים לתשלומי ההלוואה, בכפוף להגשת בקשה לבנק.

  מה  צריך לעשות? להגיש בקשה לבנק בין ה – 1.1.24 ועד 31.3.24.

  חשוב לדעת: 

  • התשלומים הנדחים ייפרסו בתום תקופת ההלוואה, בכפוף למגבלות טכניות הנובעות ממערך המחשוב של הבנק.

  • אם יש מספר הלוואות מאותו הבנק שהיתרה המצטברת שלהן היא עד 100,000 ₪, אפשר לדחות את כולן.

 • הקלה בריבית על המינוס 

  מהות ההטבה: פטור מריבית על יתרת חובה (אוברדרפט), בחשבון עו"ש של משקי בית, עד סכום של 10,000 ₪

  חשוב לוודא: שבתאריך 15.12 החשבון היה ביתרת חובה שהיא חלק מהמסגרת המאושרת של הבנק.

  מה אני צריך לעשות? להגיש בקשה לבנק בין ה – 1.1.24 ולא יאוחר מה -  31.3.24.

  חשוב לדעת:

  • ביתרת חובה מעבר ל – 10,000 ₪ הלקוח יחוייב בהתאם למדרגות הריבית שנקבעו בהסכם ניהול החשבון.

 • הקלה בתשלומי עמלות 

  מהות ההטבה: פטור מתשלום עמלות לשלושה חודשים על מרבית הפעולות המתבצעות בחשבון.

  הפעולות הזכאיות לפטור: עמלות המופיעות בפרקים הבאים בכללי הבנקאות שירות ללקוח, עמלות, התשס"ח-2008.

  חלק 1 - חשבון עובר ושב,

  חלק 2 - מידע הודעות והתראות,

  חלק 3 - אשראי,

  חלק 6 - כרטיסי אשראי (למעט עמלות עסקאות במט"ח, משיכת מט"ח בחו"ל, רכישת מט"ח מחו"ל)

  חלק 9 - עמלת טיפול בירושות ובעזבונות, עמלות משיכת מזומן (מכשיר מרוחק וע"י כרטיס נטען)

  הפעולות שאינן נכללות פעילות מט"ח, ני"ע, סחר חוץ, יהלומים. 

  מה צריך לעשות? להגיש בקשה לבנק בין ה – 1.124 ולא יאוחר מה -  31.3.24.

הקלות ללקוחות חברות כרטיסי האשראי

 • דחיית אשראי צרכני עד סכום  100,000 ₪

  ההטבה: אפשרות לדחות את תשלומי ההלוואה לתקופה של 3 חודשים, ללא ריבית וללא עמלות עד סכום מצטבר של 100,000 ₪

  למי שכבר דחה בעבר את התשלומים במסגרת המתווה, זכאי לדחות את התשלומים בשלושה חודשים נוספים, כך שתקופת הדחייה עבורו תהיה עד 6 חודשים במצטבר.

  טרם מימשתם את זכאותכם? בנק ישראל האריך את המתווה ומאפשר גם לכם לקבל דחייה של 3 חודשים לתשלומי הלוואה, בכפוף להגשת בקשה.

  מה צריך לעשות? להגיש בקשה בין ה – 15.1.24 ולא יאוחר מה -  31.3.24.

  חשוב לדעת:

  • ההטבה מתייחסת להלוואות נושאות ריבית

  • התשלומים הנדחים ייפרסו בתום תקופת ההלוואה,בכפוף למגבלות טכניות הנובעות מאופן יישום מתווה 

 • פטור מגביית עמלות

  מהות ההטבה: פטור מגביית עמלות לתקופה של 3 חודשים בגין פעולות המתבצעות בחשבון.

  הפעולות הזכאיות לפטור: עמלות המופיעות בפרקים הבאים בכללי הבנקאות שירות ללקוח, עמלות, התשס"ח-2008.

  חלק 2 - מידע הודעות והתראות,

  חלק 3 - אשראי,

  חלק 6 - כרטיסי אשראי (למעט עמלות עסקאות במט"ח, משיכת מט"ח בחו"ל, רכישת מט"ח מחלפן)

  הפעולות שאינן נכללות:  פעילות מט"ח וסחר חוץ. 

  מה אני צריך לעשות? להגיש בקשה  בין ה – 15.1.24 ולא יאוחר מה -  31.3.24.

מה עוד יכול לעניין אותך?

בנוסף להקלות שגיבש בנק ישראל, הבנקים מציעים לכם ולבני משפחותיכם הטבות נוספות – מומלץ לפנות לבנק בו מתנהל חשבונכם ולברר את ההטבות הנוספות המגיעות לכם!

היחידה לפניות הציבור ובקרה צרכנית של בנק ישראל עומדת לרשותכם לכל שאלה ופנייה

 

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/07/2024