הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מגויסי צו 8 ומשרתי המילואים - מתווה אפריל 2024

זכאים להטבה

קבוצה זו משתייכת למעגל ראשון ובה נכללים משרתי המילואים ומגויסי צו 8. 

זיהוי חשבון הלקוח כחשבון של חייל מילואים יתבצע לפי הצגת אסמכתה מתאימה או הצהרה או לפי מענק המילואים שהוזרם לחשבון בינואר 2024.

הקלות ללקוחות הבנקים

 • הקלה בדחיית משכנתאות 

  ההטבה: אפשרות לדחות את תשלומי המשכנתה ללא ריבית וללא עמלות למשך 3 חודשים. למי שכבר דחה בעבר את התשלומים במסגרת המתווה, זכאי לדחות את התשלומים בשלושה חודשים נוספים, כך שתקופת הדחייה עבורו תהיה עד 9 חודשים במצטבר. לקוח שלא ביצע דחיית תשלומים מכוח המתווה, יהיה זכאי לדחייה של שלושה חודשים בכפוף להגשת בקשה.

  טרם מימשתם את זכאותכם? בנק ישראל האריך את המתווה ומאפשר גם לכם לקבל דחייה של 3 חודשים לתשלומי המשכנתה, בכפוף להגשת בקשה לבנק ממנו ניטלה המשכנתה.

  חשוב לוודא: מדובר במשכנתה לדירה ראשונה או משפרי דיור.

  מה צריך לעשות? להגיש בקשה לבנק בין ה – 1.4.24 ולא יאוחר מה -  30.6.24.

  חשוב לדעת: התשלומים הנדחים ייפרסו באחת משלוש דרכים לבחירת הבנק:

  • הוספת התשלומים בתום תקופת המשכנתה

  • פריסת התשלומים לאורך יתרת תקופת המשכנתה

  • כהלוואה נפרדת בסכום הדחייה, ללא ריבית, ל- 4 שנים לפחות, שמועד פירעונה יחל כשנה מסוף תקופת הדחייה

  הבהרה: המתווה הוא בנוסף לקבוע בסעיף 9ח2 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א -1981 ואינו מחליף אותו.

 • דחיית תשלומי הלוואה עד סכום 100,000 ₪

  ההטבה: אפשרות לדחות את תשלומי ההלוואה הצרכנית ללא ריבית וללא עמלות למשך 3 חודשים.

  למי שכבר דחה בעבר את התשלומים במסגרת המתווה, זכאי לדחות את התשלומים בשלושה חודשים נוספים, כך שתקופת הדחייה עבורו תהיה עד 9 חודשים במצטבר. לקוח שלא ביצע דחיית תשלומים מכוח המתווה, יהיה זכאי לדחייה של שלושה חודשים בכפוף להגשת בקשה.

  טרם מימשתם את זכאותכם? בנק ישראל האריך את המתווה ומאפשר גם לכם לקבל דחייה של 3 חודשים לתשלומי ההלוואה, בכפוף להגשת בקשה לבנק.

  מה צריך לעשות? להגיש בקשה לבנק בין ה – 1.4.24 ועד 30.6.24.

  חשוב לדעת: 

  • התשלומים הנדחים ייפרסו בתום תקופת ההלוואה, בכפוף למגבלות טכניות הנובעות ממערך המחשוב של הבנק.

  • אם יש מספר הלוואות מאותו הבנק שהיתרה המצטברת שלהן היא עד 100,000 ₪, אפשר לדחות את כולן.

 • הקלה בתשלומי עמלות 

  מהות ההטבה: פטור מתשלום עמלות לשלושה חודשים על מרבית הפעולות המתבצעות בחשבון.

  הפעולות הזכאיות לפטור: עמלות המופיעות בפרקים הבאים בכללי הבנקאות שירות ללקוח, עמלות, התשס"ח-2008.

  חלק 1 - חשבון עובר ושב,

  חלק 2 - מידע הודעות והתראות,

  חלק 3 - אשראי,

  חלק 6 - כרטיסי אשראי (למעט עמלות עסקאות במט"ח, משיכת מט"ח בחו"ל, רכישת מט"ח מחו"ל)

  חלק 9 - עמלת טיפול בירושות ובעזבונות, עמלות משיכת מזומן (מכשיר מרוחק וע"י כרטיס נטען)

  הפעולות שאינן נכללות פעילות מט"ח, ני"ע, סחר חוץ, יהלומים. 

  מה צריך לעשות? מתן ההטבות ייעשה באופן יזום על ידי הבנק לתקופה של שלושה חודשים. זיהוי חשבון הלקוח כחשבון של חייל מילואים יתבצע לפי מענק המילואים שהוזרם לחשבון בחודש ינואר 2024.

 • הקלה בריבית על המינוס 

  מהות ההטבות:

  1. פטור מתשלום ריבית על יתרת חובה (אוברדרפט), בחשבון עו"ש של משקי

  בית, עד סכום של 10,000 ₪, וזאת לתקופה של 3 חודשים.

  2.  פטור מתשלום ריבית על יתרת חובה (אוברדרפט), בחשבון עו"ש של עסקים, עם מחזור פעילות של עד 5 מיליון ש"ח עד סכום של 30,000 ₪, וזאת לתקופה של 3 חודשים.

  חשוב לוודא: שבתאריך 3.3.24 החשבון היה ביתרת חובה שהיא חלק מהמסגרת המאושרת של הבנק.

  מה אני צריך לעשות? מתן ההטבות ייעשה באופן יזום על ידי הבנק לתקופה של שלושה חודשים. זיהוי חשבון הלקוח כחשבון של חייל מילואים יתבצע לפי מענק המילואים שהוזרם לחשבון בחודש ינואר 2024.

  חשוב לדעת:

  • ביתרת חובה מעבר לסכומים הנקובים מעלה, הלקוח יחוייב בהתאם למדרגות הריבית שנקבעו בהסכם ניהול החשבון.

מה עוד יכול לעניין אותך?

להקלות שגיבש בנק ישראל, הבנקים מציעים הטבות נוספות עבור משרתי מילואים, כך שאנו ממליצים למשרתי המילואים ומשפחותיהם לפנות לבנק בו הם מנהלים את החשבון ולברר מולו על כלל ההטבות שהוא מציע.

היחידה לפניות הציבור ובקרה צרכנית של בנק ישראל עומדת לרשותכם לכל שאלה ופנייה

 

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 10/04/2024