הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

אספקת נייר צילום והדפסה בהתאם לתקנה 34 (ב) המפנה לתקנה 38(8)

ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם חברת שחר מוצרי נייר בע"מ שזכתה במכרז חשכ"ל 02-2019
היקף התקשרות מקסימלי: בהתאם לרכישות בפועל
תקופת התקשרות מאושרת: כל עוד מכרז חשכ"ל בתוקף
מספר: H1077
תאריך פרסום: 30/01/2023
תאריך עדכון: 30/01/2023

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 30/01/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/01/2023