הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 2/23 לאספקת שירותים מקצועיים בנושא MICROSOFT 365

מספר: 2/23
תאריך פרסום: 02/03/2023
תאריך עדכון: 02/03/2023

מועד אחרון להגשה: 30/03/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/03/2023