הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

רכישת מנוי למאגר Proquest Business Collection

מספר: 23/21
תאריך פרסום: 17/11/2021
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורךרכישת מנוי למאגר Proquest Business Collection. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדוב​ר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 06 בדצמבר 2021 בשעה 12:00​​

פרטי קשר

מועד אחרון להגשה: 17/11/2021