הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

רכישת נתוני חברת סטורנקסט בע"מ (StoreNext Ltd)

מספר: 25-21
תאריך פרסום: 13/12/2021
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך רכישת נתוני חברת סטורנקסט בע"מ (StoreNext Ltd). הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדוב​ר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 02 בינואר 2022 בשעה 12:00​​

פרטי קשר

מועד אחרון להגשה: 13/12/2021