הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

H1091

מספר: H1091
תאריך פרסום: 08/11/2021
תאריך עדכון: 23/01/2023

​ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 08/11/2021