הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

H1118

מספר: H1118
תאריך פרסום: 01/02/2022
תאריך עדכון: 23/01/2023

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית​​

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 01/02/2022