הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 60/23 לאספקת שירותי מיתוג

מספר: 60/23
תאריך פרסום: 12/11/2023
תאריך עדכון: 10/12/2023
תחומים: שירותי ייעוץ, כללי ואחר

03.12.2023- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 14 בדצמבר 2023 בשעה 12:00

10.12.2023- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 28 בדצמבר 2023 בשעה 12:00

פרטי קשר

מועד אחרון להגשת הצעות: 28/12/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 10/12/2023