מדיניות מוניטרית"; $toptitle1a=" חוזרי בסיס, כללי תיקון טעויות וחוזרים מיוחדים"; $toptitle2=" חוזרי בסיס, כללי תיקון טעויות וחוזרים מיוחדים"; ?>