נתונים וסטטיסטיקה"; $toptitle1a="הפעילות של המשק מול חוץ לארץ"; $toptitle2="הפעילות של המשק מול חוץ לארץ"; ?>