העסקת עובדים עם מוגבלות בבנק ישראל

תכנית עבודה לשנת 2020


החברה הישראלית מורכבת מפרטים שונים ומגוונים במוצאם, בדתם, ביכולותיהם, בתרבותם ובגילם. בנק ישראל פועל באופן שוטף להביא לעלייה במספר העובדים בו הנמנים עם האוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, ונרתם לשילוב אנשים המתמודדים עם מוגבלות בארגון, בהתאם לכישוריהם, כחברים שווים בקהילה.  בנק ישראל שם לו למטרה להגדיל את מספר העובדים הנמנים על אוכלוסיות הגיוון בתפקידים שונים ולשם כך, מתבצעות מגוון פעולות אקטיביות על ידי הבנק.

בנק ישראל פועל ליישום הוראות חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 (להלן: החוק) והתקנות שהותקנו מכוחו. זאת, תוך עמידה ביעדים שנקבעו להשגת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות במקום העבודה 

נכון לשנת 2018 בנק ישראל עומד באחוז עמידה נמוך. לצורך קידום הנושא הכין בנק ישראל תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות לשנת 2020.


פעולות שננקטו במהלך 2019

1.       המשך הדרכות פנימיות, סדנאות וימי עיון לצוות משאבי אנוש ומפגשי הנהלה בנושא העסקת עובדים עם מוגבלות.

2.       שימור הקשר עם המטה לתעסוקת אנשים עם מוגבלות, משרד הכלכלה.

3.       שימור הקשר עם מרכז "תעסוקה שווה".

4.       המשך שיתוף פעולה אגף שיקום נכים מטעם משרד הביטחון, לטובת שילוב נכי צה"ל בתעסוקה מפרנסת.

5.       מיכון מאגר מועמדים מאוכלוסיות הגיוון.

6.       פרסום מכרזים ייעודים.

7.       פגישות אישיות של הממונה על התחום עם עובדי אוכלוסיית הגיוון במטרה לייצר כתובת ברורה לאיתור בעיות, להעלאת רעיונות ולייצר תחושת שייכות. בעת הצורך, שיתוף פעולה עם העו"ס הארגונית.


תוכנית עבודה לשנת 2020

תחום גיוס

1.    המשך קיום הכשרות וסדנאות בנושא גיוס עובדים עם מוגבלות - היעדר כלים להתמודדות ועם מוגבלויות שונות יכולים להטות את האופן בו נתפסים מועמדים על ידי הוועדה המגייסת. מתוך תפיסה זו, מקיימת יחידת הפרט סדנאות בנושא ראיונות רב תרבותיים והתאמה לעובדים אשר לוקחים חלק בתהליכי הגיוס. סדנאות אלו נועדו להכשיר את המשתתפים לשם גישור על פערים שעשויים להופיע בתהליך הגיוס ולתת כלים פרקטיים למנהלים, לצוות הגיוס ולשותפים נוספים בתהליכי הגיוס להתמודדות עם מועמדים ועם עובדים ממגוון האוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם. סדנאות אלו תורמות למנהלים אשר מגייסים עובדים מכלל האוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם.

2.      המשך שיתוף פעולה עם עמותות וגופים רלוונטיים.

3.     המשך פרסום המשרות הפנויות בבנק באמצעי פרסום רלוונטיים וייחודיים לאוכלוסיות הגיוון. זאת מתוך הבנה כי מועמדים מגוונים נחשפים למדיה שונה לטובת חיפוש עבודה. הפרסום הייעודי יעשה לאור מיפוי אמצעי הפרסום לפי חתכי האוכלוסייה, וכן מיפוי המשרות הרלוונטיות לפי אפיון פרופיל העובד האידאלי לתפקיד.

5.     המשך חשיפת הבנק כארגון מגייס תוך מתן מענה לאתגרים ולחסמים – במסגרת מאמצי הגיוס מקרב האוכלוסיות הרלוונטיות, עולים קשיים וחסמים אשר מונעים מאוכלוסיות אלו לרצות להשתלב בעבודה בבנק ואיתם אנו נאצלים להתמודד תוך כדי תנועה. לשם כך, יעשה תהליך למיפוי החסמים ואפשרויות הגישור עליהן עבור כל אחת מאוכלוסיות הגיוון והבנק ישקיע יותר באותם חסמים שיימצאו כאפשריים לגישור כדי לחדד את הטיפול בחסמים לבני האוכלוסיות הרלוונטיות ולעודד אותם להשתלב בבנק.

8.   חשיפת סיפורי ההצלחה באתר האינטרנט של הבנק ובעמוד הקריירה המופעל ברשת החברתית, פייסבוק, הינה צעד נוסף לשם הצגת הבנק כארגון מכיל, המשלב במרקמו האנושי אוכלוסיות מגוונות.

תחום הכשירות התרבותית

לצד הגדלת הייצוג יש לפעול בתחום הכשרות בנושא גיוון, הטיות וכשירות תרבותית לעובדים בדרגים השונים. בשנה הקרובה מתוכננות סדנאות להנגשה תרבותית והרצאות בתחום הגיוון לסגל העובדים והמנהלים. כמו כן, נקיים אירועים לציון מועדים מיוחדים של אוכלוסיות הגיוון, על מנת ליצור תחושת שייכות בקרב מגוון האוכלוסיות העובדות בבנק ישראל.

1.   המשך   יעוץ והדרכה למנהלי הבנק ולצוותי עבודה בנושא העסקת עובדים עם מוגבלות – הענקת כלים רכים להתמודדות עם האתגרים השונים בצוות.

2.      פגישות אישיות של הממונה על התחום עם עובדי אוכלוסיית הגיוון במטרה לייצר כתובת ברורה לאיתור בעיות, להעלאת רעיונות ולייצר תחושת שייכות. בעת הצורך, שיתוף פעולה עם העו"ס הארגונית.

3.   המשך  למידת עמיתים – יצירת שיתופי פעולה עם גופים ומוסדות המתמודדים עם אתגרי הגיוון כגון משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות וחברות פרטיות.

ייצוגן של אוכלוסיות הגיוון ובפרט אנשים עם מוגבלות בשוק התעסוקה אינו מבטא בצורה הולמת את ייצוגן באוכלוסייה. בנק ישראל פועל במגוון דרכים, באופן יזום, מתוך הבנה כי התהליך ליצירת בנק מרכזי מגוון וכשיר תרבותית, הינו מאתגר וחשוב. לפיכך, נמשיך לפעול במטרה למצות את מלוא האמצעים העומדים לרשותנו לשם עמידה ביעדי הייצוג.​​

​​​​​

 ​