העסקת עובדים עם מוגבלות בבנק ישראל

בנק ישראל, כארגון ציבורי הנותן שירות ואשר מייצג את כלל האוכלוסיות המרכיבות את המרקם האנושי במדינת ישראל, שם לו ליעד להגדיל את מספר העובדים הנמנים על אוכלוסיות הגיוון בתפקידים שונים. לשם כך הבנק פועל באופן יזום ובמגוון אמצעים, וכתוצאה ישירה מדי שנה ישנה עלייה במספר העובדים המועסקים בבנק המשתייכים לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם.

העסקת אנשים עם מוגבלות הנה חלק ממדיניות הגיוון התעסוקתי האינטגרטיבית של הבנק, אשר מאפשרת יצירת הזדמנויות לגיוס ולפיתוח הון אנושי איכותי, מאוכלוסיות אשר לא מיוצגות במידה הולמת בשוק העבודה. זאת כחלק מיישום תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1988, אשר נועד לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים וקובע את יעד הייצוג ההולם (5%).

כתוצאה מיישום מדיניות זו, נרקמת סביבת עבודה עשירה, אשר מעלה משמעותית את הפוטנציאל לחדשנות וליצירתיות.

לצורך קידום הנושא, מפורסמת מדי שנה  תכנית שנתית להעסקת עובדים עם מוגבלות בבנק ישראל.

עיקר הפעולות שבוצעו בשנת 2021 לקידום הנושא:

  1. הקמת ועדת היגוי בראשות מנכ"לית בנק ישראל, הגב' שולמית גרי, לקידום שילוב עובדים הנמנים על אוכלוסיות הגיוון וביניהם אנשים עם מוגבלות.
  2. התאמת תהליך הגיוס, על כל שלביו, למועמדים עם מוגבלות לאור מגבלות תקופת הקורונה.
  3. פרסום משרות ייעודיות לאנשים עם מוגבלות.
  4. פרסום כלל המשרות החיצוניות לרשימות תפוצה של ארגונים המתמחים בשילוב, ליווי והשמת עובדים עם מוגבלות.
  5. הגברת המודעות ויצירת מחוברות לנושא בקרב עובדי הבנק באמצעות תקשורים פנים אירגוניים בתחום.

תכנית שנתית להעסקת עובדים עם מוגבלות לשנת 2022:

  • פרסום משרות ייעודיות לאנשים עם מוגבלות.
  • הרחבת שיתופי פעולה עם גורמים אשר יסייעו באיתור מועמדים עם מוגבלות.
  • קיום מפגשי העשרה והכשרה למנהלים ולעובדים.
  • הכשרות לצוות הגיוס וכן לעובדי משאבי אנוש בגיוס קליטה וליווי עובדים עם מוגבלות. ההכשרות יתקיימו בהנחיית גורמים מקצועיים.
  • המשך פיתוח אקלים ארגוני מכיל ומשלב באמצעות פרסום תוכן אינפורמטיבי בקרב עובדי הבנק.

תכנית זו נקבעה לאור הנתונים המפורסמים באתר שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות המתייחסים למידת הייצוג ההולם בבנק ישראל לשנת 2020, לפיהם בנק ישראל עומד בהוראות החוק בשיעור נמוך.

אנו מזמינים מועמדים עם מוגבלות משמעותית לשלוח לנו קו"ח למשרות המתפרסמות בעמוד הקריירה של בנק ישראל בכתובת: https://careers.boi.org.il .
​​​​לכל פנייה בנושא, ניתן לייצור קשר ישיר עם הילה לוי , הממונה על הגיוון התעסוקתי ותעסוקת אנשים עם מוגבלות בטלפון 02-6552147 או במייל hila.elkayam@boi.org.il . ​

​​​​​