בנק ישראל למען הקהילה

העסקת עובדים עם מוגבלות

החברה הישראלית מורכבת מפרטים שונים ומגוונים במוצאם, בדתם, ביכולותיהם, בתרבותם ובגילם. בנק ישראל פועל באופן שוטף להביא לעלייה במספר העובדים בו הנמנים עם האוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, ונרתם לשילוב אנשים המתמודדים עם מוגבלות בארגון, בהתאם לכישוריהם, כחברים שווים בקהילה. בנק ישראל שם לו למטרה להגדיל את מספר העובדים הנמנים על אוכלוסיות הגיוון בתפקידים שונים ולשם כך, מתבצעות מגוון פעולות אקטיביות על ידי הבנק.
בנק ישראל פועל ליישום הוראות חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 (להלן: החוק) והתקנות שהותקנו מכוחו. זאת, תוך עמידה ביעדים שנקבעו להשגת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות במקום העבודה 

פורום התנדבות

פורום ההתנדבות של בנק ישראל הוקם ביולי 2012, לאחר שעובדים הביעו רצון לתרום לקהילה באופן מאורגן. בפעילויותיו משתתפים עובדים וגמלאים של המחלקות והחטיבות השונות, העובדים עוסקים בהן מחוץ לשעות העבודה, נוסף למילוי תפקידיהם המקצועיים בבנק ישראל. מסגרות ההתנדבות מגוונות ונוגעות לאוכלוסיות רבות בחברה הישראלית, ולכן המתנדבים יכולים לבחור בפרויקטים שמתאימים להם.

את הפורום מנהלים ומפעילים עובדי הבנק, והוא מקבל גיבוי מהחטיבה למשאבי אנוש ומנהל. גיבוי זה בא לידי ביטוי בכך שמנהלת החטיבה ושניים מעובדיה שותפים בפורום, ובכך שההתנדבות מקבלת במה בפעילויות רבות של הבנק, כגון כנסים, קורסים, ועוד.