פורום ההתנדבות

 

פורום ההתנדבות של בנק ישראל הוקם ביולי 2012, לאחר שעובדים הביעו רצון לתרום לקהילה באופן מאורגן. בפעילויותיו משתתפים עובדים וגמלאים של המחלקות והחטיבות השונות, העובדים עוסקים בהן מחוץ לשעות העבודה, נוסף למילוי תפקידיהם המקצועיים בבנק ישראל. מסגרות ההתנדבות מגוונות ונוגעות לאוכלוסיות רבות בחברה הישראלית, ולכן המתנדבים יכולים לבחור בפרויקטים שמתאימים להם.

 

את הפורום מנהלים ומפעילים עובדי הבנק, והוא מקבל גיבוי מהחטיבה למשאבי אנוש ומנהל. גיבוי זה בא לידי ביטוי בכך שמנהלת החטיבה ושניים מעובדיה שותפים בפורום, ובכך שההתנדבות מקבלת במה בפעילויות רבות של הבנק, כגון כנסים, קורסים, ועוד.

  

חזון הפורום: 

 1. לתרום לשגשוג ישראל ולצמצום הפערים בה גם דרך אפיקים חוץ-מקצועיים.
 2. להגביר את המחויבות לארגון באמצעות מפגש בלתי אמצעי עם השליחות החברתית שלו.
 3. ליצור מעגלי נתינה – מסגרות פעילות שמאפשרות למשתתפים לתרום ולהיתרם.
   

מטרותיו העיקריות של הפורום:

 1. להושיט יד לאוכלוסיות מוחלשות בחברה הישראלית ולסייע להן במגוון תחומים.
 2. להדק את הקשרים בין העובדים, עובדי החוץ והגמלאים, לפעול לגיבושם באמצעות העשייה המשותפת, וליצור בקרבם גאוות יחידה.
 3. לחשוף את עובדי הבנק ליופי ולסיפוק הכרוכים בנתינה. 
 
 1. התנדבות במקלט לנשים מוכות.
 2. התנדבות עם בני הגיל השלישי בקרב עולי אתיופיה.
 3. חינוך פיננסי לתלמידי תיכון.
 4. תרומות ציוד ותרופות.
 5. פעילויות במועדי ישראל.

 

הפרויקטים שהפורום הפעיל בעבר:

 1. סיוע במיצוי זכויותיהם של ניצולי שואה.
 2. פרויקט "לדורות" - תיעוד קורותיהם של ניצולי השואה.
 3. פרויקט פנים - תיעוד קורותיהם של ניצולי השואה.
 4. ביקורים תדירים בבית אבות ציבורי בתל אביב.

 

מכתבים לפורום ההתנדבות

  

  
 

                                                      למידע נוסף ניתן לפנות לכתובת: VolunteeringForum@boi.org.il

 
​​