יובל לבנק ישראל

אודות - יובל לבנק ישראל

בסוף נובמבר 2004 ציין בנק ישראל 50 שנה להקמתו. עם קום המדינה, היה צורך בהקמת בנק מרכזי כנהוג בכל מדינה עצמאית. הקמת הבנק התאפשרה רק ב-1954, לאחר גיבוש המלצות בנושא תפקידי הבנק וארגונו, וקבלת חוק מיוחד בכנסת לעניין הקמת בנק ישראל. הבנק הוא גוף מקצועי א-פוליטי, הממלא כיום תפקיד מרכזי בעיצוב ובהכוונת המדיניות הכלכלית בתחומים שונים. הבנק אחראי על ניהול המדיניות המוניטרית, קביעת הריבית ועמידה ביעד יציבות המחירים, לפיקוח והסדרה של מערכת הבנקאות, לניהול יתרות מט"ח של המדינה ולמעקב אחר המסחר בשוק המט"ח המקומי, להנפקת מטבע, להסדרת מערכת התשלומים במשק, ולביצוע שירותי בנקאות עבור הממשלה. הנגיד גם משמש כיועץ הכלכלי של הממשלה.

 
​​