ספר היובל: 50 שנות חתירה לשליטה מוניטרית

​ספר זה בא לציין יובל שנים לייסודו של בנק ישראל, בשנת 1954. הוא נכתב בידי אנשי אקדמיה, בסיוע טכני של הבנק בכל שלבי הביצוע, ובעריכת פרופסור ניסן לויתן ופרופסור חיים ברקאי

הספר מיועד לכלכלנים, אנשי אקדמיה, בנקאים, מתווכים פיננסיים, סטודנטים לכלכלה ומנהל עסקים, ולציבור המתעניינים בתחום הפיננסי ובכלכלת ישראל בכלל. מחיר הספר הוא 40 ש"ח, כולל אריזה ומשלוח. לפרטים על אפשרויות הרכישה של הספר ופרסומים אחרים של בנק ישראל, הקישו כאן.

ב- 24 לנובמבר 2004 התקיים ב"בית בלגיה" בגבעת רם, ירושלים, שולחן עגול לרגל פרסום פרסום ספר היובל. מר סבר פלוצקר, העורך הכלכלי של "ידיעות אחרונות" הנחה את הדיון, אשר, השתתפו בו פרופ' ניסן לויתן, פרופ' חיים ברקאי, עורכי ספר היובל ומר משה פרל, העורך הכלכלי של "מעריב".

לדברי נגיד בנק ישראל ד"ר דוד קליין, לרגל פרסום ספר היובל, הקישו כאן

בספר שני כרכים. כרך א', "ההיסטוריה המוניטרית של ישראל - סקירה אנליטית", דן בהיסטוריה המוניטרית של ישראל מקום המדינה ועד ימינו אלה. במשך יובל שנים עברה המדיניות המוניטרית בישראל טלטלות רבות, שעיקרן מעבר מיציבות מחירים, אשר הושגה בסוף שנות החמישים, דרך איבוד השליטה המוניטרית, בשנות 'העשור האבוד' (1985-1974), ועד לביסוסה-מחדש בשנים האחרונות. במובן זה סגרה ישראל, ביובל שנות פעילותו של הבנק המרכזי, מעגל שלם. הכרך מתאר את הרקע להקמת בנק ישראל ואת נתיב החתחתים שעבר מאז קיבל להלכה את הסמכות לכוונון המערכת המוניטרית, ב-1954, ועד שהצליח לממש אותה, בעשור החמישי לפעילותו. ההתפתחויות המוניטריות בישראל מנותחות בכרך זה על רקע המגמות בעולם, תוך הדגשת הקשר בין הפוליטיקה הפנימית לאירועים המקרו-כלכליים.

כרך ב', "נושאים נבחרים במדיניות מוניטרית", יורד לעומקן של כמה סוגיות ספציפיות, כולל דיון נרחב בסוגיית עצמאותו של בנק ישראל וניתוח אקונומטרי של מדיניותו. כן כולל הכרך ניתוח היסטורי של הליברליזציה בשוק מטבע החוץ ושל בעיות שונות בתחום מערכת הבנקאות כגון ריכוזיות ותחרות, ובעיקר סוגיית הפיקוח על הבנקים.

בספר ניתנת במה גם להשקפות ולהשגות של מי שניווטו את מדיניותו של בנק ישראל במהלך השנים האלה. זאת באמצעות ראיונות עם בכירי הבנק לדורותיהם, המחווים בהם את דעותיהם על מדיניותו בתקופתם ומעבר לה.

פרופסור ניסן לויתן
התחיל את לימודיו באוניברסיטה העברית בירושלים ב-1949, אחרי יותר משש שנות שירות בפלמ"ח, שבהן נטל חלק, בין היתר, במפעל ההעפלה מאירופה. את לימודיו בכלכלה השלים באוניברסיטת אוקספורד, ואת עבודת הדוקטור עשה באוניברסיטה העברית בירושלים, בהדרכת פרופסור דן פטינקין, על הנושא 'הרגלי צריכה בישראל'. היה חבר בסגל הקבוע של המחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית, עד יציאתו לגמלאות. לימד גם באוניברסיטאות בארצות הברית – בפנסילבניה  ,(Wharton School) MIT, ברקלי ושיקגו -- ולאחרונה גם במוסקווה. עבד כיועץ בבנק העולמי ובמחלקת המחקר של בנק ישראל. פרסם מאמרים בעיתונות המדעית בתחומי האקונומטריקה, המיקרו-כלכלה והתאוריה המוניטרית. במסגרת עבודתו במחלקת המחקר פרסם מספר עבודות בתחום המדיניות המוניטרית בישראל.

פרופסור חיים ברקאי
התחיל את לימודיו בכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים ב-1949, לאחר חמש שנות שירות בפלמ"ח, במסגרת הכשרה מגויסת, שהקימה לאחר מכן את הקיבוץ משאבי שדה בנגב. לאחר סיום לימודיו לקראת התואר השני  והגשת עבודת גמר בהדרכת פרופסור דן פטינקין, השלים את לימודיו ב-London School of Economics. שם גם כתב את את עבודת הדוקטור שלו, על 'התאוריה הקלסית של התפתחות כלכלית', בהדרכת פרופסור ליונל רובינס. היה חבר בסגל הקבוע של האוניברסיטה העברית בירושלים, עד יציאתו לגמלאות. לימד גם באוניברסיטאות בארצות הברית – בפנסילבניה ((Wharton School, אילינוי, הרווארד, ברנדייס, אורגון -- ולאחרונה גם בקייב. עבד ככלכלן בכיר בבנק העולמי ובמחלקות המחקר של קרן המטבע הבין-לאומית ושל הבנק הבין-אמריקאי לפיתוח. פרסם מספר ספרים ומאמרים בעיתונות המדעית על נושאים במחשבה כלכלית, בהיסטוריה כלכלית ובכלכלת ישראל.

תוכן כרך א' - ההיסטוריה המוניטרית של ישראל - סקירה אנליטית
ההיסטוריה המוניטרית של ישראל - מבוא וסיכום
חיים ברקאי וניסן לויתן 
חלק ראשון: תהליך התהוותה של המערכת המוניטרית: 1973-1948
חיים ברקאי
חלק שני: האינפלציה הגדולה בישראל: 1985-1973
חיים ברקאי וניסן לויתן
חלק שלישי: עלייתה של מדיניות מוניטרית עצמאית וההתפתחויות המקרו-כלכליות אחרי הייצוב של 1985 ניסן לויתן

תוכן כרך ב' - נושאים נבחרים במדיניות מוניטרית
הקדמה
ניסן לויתן 
עצמאות משפטית, עצמאות בפועל והעצמאות הרצויה: המקרה של בנק ישראל
אלכס צוקרמן 
המדיניות המוניטרית בישראל בשנים 2000-1990: אמידת פונקציית התגובה של הבנק המרכזי
נתן זוסמן
הליברליזציה בשוק מטבע החוץ בישראל, 2002-1950
מיכה מיכאלי
הפיקוח על הבנקים של בנק-ישראל
יעקב פרוש
מערכת הבנקאות הישראלית בראייה היסטורית: תחרות מול פיזור סיכונים
עובד יושע ז"ל, שרון בליי וישי יפה
המדיניות הכלכלית בישראל בעיני בכירי הכלכלנים בבנק ישראל (1954 עד 2000)
נחום גרוס
 
 

 

 

​ ​