בול היובל

רשות הדואר הנפיקה בול לציון יובל לבנק ישראל. טקס חשיפת הבול התקיים ב-25 בנובמבר 2004 בלשכתו של מ"מ ראש הממשלה, שר התמ"ת והתקשורת.
הטקס נערך במעמד מר אהוד אולמרט – מ"מ ראש הממשלה, שר התמ"ת והתקשורת, ובהשתתפות ד"ר דוד קליין - נגיד בנק ישראל, מר יעקב (קוקי) אדרי – יו"ר מועצת רשות הדואר, ומר יוסי שלי – מנכ"ל רשות הדואר.

להודעה המשותפת לרשות הדואר ולבנק ישראל שהתפרסמה ביום חשיפת הבול הקישו כאן

 

דברי ברכה של נגיד בנק ישראל ד"ר דוד קליין
זהו האירוע השלישי אשר תיכננו לציון יובל ה- 50 לבנק ישראל, אשר הוקם בשנת 1954. הראשון היה פתיחת תערוכה מיצירות עובדי בנק ישראל וגימלאיו. האירוע השני התקיים אתמול כאשר קיימנו רב-שיח על מחקרם של פרופ' ניסן לויתן ופרופ' חיים ברקאי אודות ההסטוריה המונטרית של המשק הישראלי, מאז תקופת המנדט הבריטי ועד היום . בסוף החודש נקיים עוד מספר אירועים, ובמרכזם כנס מקצועי בינלאומי, ובכך נסיים.

אירועים אלה, על פי טיבעם, צורכים הכנה ממושכת כדי להשלימם במועד המיועד – נובמבר 2004. על פי התוצאות נראה לנו שאנחנו עומדים במשימה. כמובן שלא היינו יכולים לעמוד בכך ללא סיוע, והטקס הנערך כאן היום הוא דוגמה טובה לכך. ידידינו מרשות הדואר מצאו לנכון לציין את יובל ה- 50 של בנק ישראל בהנפקת בול מיוחד - משימה אשר את תוצאותיה אנחנו רואים היום, ועל כך נתונה להם תודתנו.

אינני יכול שלא לנצל הזדמנות זו ולומר משהו על החשיבות שאנחנו מייחסים לשמירה על ערכו של הכסף. הבול הנחשף כאן היום מציג את ארבעת השטרות שבמחזור. השטרות של 20, 50 ו- 100 ₪ הוצאו לראשונה למחזור בין 1985 ל- 1988, בעקבות תוכנית הייצוב, אשר העבירה אותנו מאינפלציה תלת-סיפרתית לאינפלציה דו-סיפרתית.

כולנו יודעים כי ככל שהאינפלציה דועכת, הולך ופוחת הצורך להוציא למחזור שטרות בעריכים גבוהים יותר, וכך הדבר כמובן גם לגבי בולים. השטר של 200 ₪ הוצא לראשונה למחזור בשנת 1992, בראשיתו של עשור בו גמרנו אומר להוביל את המשק הישראלי מאינפלציה דו-ספרתית ליציבות מחירים. בתריסר השנים האחרונות לא יצא למחזור שטר בעריך גבוה יותר מ- 200 ₪, ואיננו רואים צורך מעשי בכך גם בעתיד, מאחר והאינפלציה הודברה. מי שמתעניין בפרטים יכול לשים לב לכך שעל חלק מהשטרות של 100 ₪ עדיין מתנוססת חתימתו של קודמי, פורפ' יעקב פרנקל. אף זאת עדות לכך שהאינפלציה, כבר מספר שנים, איננה חלק מסדר היום הכלכלי-חברתי שלנו. אני מדגיש גם "חברתי", כי המדיניות ליציבות מחירים הינה אחת התרומות החשובות ביותר של בנק ישראל לסיוע לשכבות החלשות במשק.

שטרות חדשים אומנם יוצאים למחזור מדי פעם, אבל בעריכים הקיימים, בעיקר כדי לאמץ שיפורים טכנולוגיים בייצור ובעיצוב שטרות, וגם כדי להשתלב במאבק הבלתי פוסק עם התופעה של זיוף שטרות. זו אחריותה של מחלקת המטבע בבנק ישראל . השטר השימושי ביותר היום הוא של 100 ₪. יש היום במחזור כ- 200 מיליון שטרות, כאשר מחצית מהם הם שטרות של 100 ₪, וכרבע – של 50 ₪. השטרות של 200 ₪ מהווים רק כשישית מסך השטרות במחזור. אם תירצו – עוד עדות לכך שאנחנו בתקופה של יציבות מחירים.

אני רוצה לחזור ולהודות לרשות הדואר ולשרות הבולאי על נכונותם להצטרף אלינו ולציין, בדרכם המיוחדת, את יובל ה- 50 של הבנק המרכזי של ישראל, הלא הוא בנק ישראל. 

תמונות מטקס חשיפת הבול​


שר התקשורת, מר אהוד אולמרט, נגיד בנק ישראל, ד"ר דוד קליין.
ברקע: מנכ"ל רשות הדואר, מר יוסי שלי.​
מעטפת היום הראשון
​​