ייעוץ לממשלה בעניינים כלכליים

חטיבת המחקר מסייעת לנגיד בגיבוש המלצות מדיניות ובהערכת המדיניות בתפקידו כיועץ הכלכלי לממשלה (כאמור בסעיף 7(ב) לחוק). תפקיד זה כולל, נוסף על גיבוש המלצות מדיניות בנושאים שונים, גם מעקב אחר התהליכים במשק וניתוחם, והפצת הניתוח וההערכות אצל מקבלי ההחלטות - הממשלה וועדות הכנסת, הציבור הרחב וגופים בין-לאומיים ואחרים - וכן יצירת תשתית מחקרית להחלטות מדיניות מושכלות.
הניתוח השוטף והמחקר מסייעים להבנת התהליכים במשק, לזיהוי המגמות המקרו-כלכליות, לדיון מקצועי בהצעות מדיניות ולניתוח הכלכלי שבבסיס המדיניות המתגבשת במשרד האוצר, ובכלל זה בניית התקציב. כמו כן מאפשר הניתוח השוטף לזהות סכנות המתהוות ומאיימות על הצמיחה והיציבות ולנקוט מדיניות מונעת בעוד מועד.
 
המחקר הכלכלי מתנהל בשלושה אפיקים עיקריים:  
מעקב אחר ההתפתחויות השוטפות במשק וניתוחן - תוצאות מעקב זה מתפרסמות בעיקר בדוח השנתי של בנק ישראל, המוגש לממשלה ולכנסת על פי חוק בנק ישראל, וכן בדוחות האינפלציה ובסקירות התקופתיות של ההתפתחויות הכלכליות.
חטיבת המחקר עורכת גם סקר חברות רבעוני בכ-750 מפעלי תעשייה ובכ-300 חברות מענפי משק אחרים, וכן מפרסמת, אחת לחודש, את המדד המשולב למצב המשק.
הצעות למדיניות כלכלית - כלכלני החטיבה נוטלים חלק בגיבוש המדיניות הכלכלית במסגרת ועדות האג'נדה הכלכלית-חברתית (בשיתוף עם משרד האוצר והמועצה הכלכלית-חברתית במשרד ראש הממשלה). כן יוזמת החטיבה הצעות למדיניות כלכלית בהתאם לצרכיו המשתנים של המשק. דוגמאות בולטות לכך הן השתתפות בהכנת התוכנית לייצוב המשק (1985) ובגיבוש התפיסה הכלכלית של התוכנית לקליטת גל העלייה של שנות התשעים והרפורמות בשוקי הכספים וההון. כן בוחנים כלכלני החטיבה הצעות מדיניות של גופים אחרים במשק, לשם קביעת עמדתו של בנק ישראל לגביהן.
מחקר בסיסי ויישומי - כלכלני החטיבה חוקרים סוגיות שונות בכלכלת ישראל בקשת רחבה של תחומים: מנגנון התמסורת של המדיניות המוניטארית, הביקוש וההיצע של סחורות ושירותים במשק, שוק ההון, מאזן התשלומים, המחירים, ענפי המשק, שוק העבודה, תקציב הממשלה, מדיניותה הכלכלית ועוד. מחקרים אלו מתפרסמים באופן שוטף בסדרה "מאמרים לדיון" ובכתבי העת "סקר בנק ישראל", "I.E.R." ואחרים בארץ ובחו"ל. המחקרים עוסקים הן בזיהוי וניתוח של תהליכים כלכליים בסיסיים במשק והן בסוגיות מדיניות שונות.  
 
במסגרת הייעוץ הכלכלי לממשלה מפתחת חטיבת המחקר כלי ניתוח ומכינה ניתוחים כמותיים של המדיניות - למשל כלי לניתוח ההשפעות ארוכות הטווח של מדיניות התקציב ומודל (מקרו) לחיזוי תקבולי המסים, המאפשר לבחון את סבירותם של אומדני ההכנסות בתקציב.
כלכלני החטיבה משתתפים בוועדות מקצועיות שונות ותורמים מהידע הרחב שנצבר בה בנושאים השונים (למשל: ועדות העוסקות ברכיבי האג'נדה הכלכלית-חברתית של הממשלה; ועדה לגיבוש מדיניות לקליטת ישראלים בענף הבנייה; ועדה לגיבוש מס הכנסה שלילי; ועדה לבחינת תקציב הביטחון (ועדת ברודט); ועדות שונות במסגרת הכנת מושבים בכנסי קיסריה). כמו כן מסייעת החטיבה לגופים בין-לאומיים כגון קרן המטבע הבין-לאומית ו-OECD בעדכון תמונת המצב של המשק ובסוגיות של מדיניות כלכלית.  ​​