הנפקת מטבע, והסדרת מערכת המזומנים במשק

לבנק ישראל נתונה, על פי סעיפים 41(ב) ו- 44(א) לחוק, הסמכות הבלעדית להנפיק מטבע, הילך חוקי, בישראל (שטרי כסף, מעות, מטבעות זיכרון ומטבעות מיוחדים).
מתפקידה של מחלקת המטבע בבנק ישראל להנפיק, להסדיר ולכוון את מערכת המטבע, ולהבטיח הספקה סדירה של מזומנים למשק בהתאם לביקוש וההיצע. תפקיד זה מחייב פעולות במספר מישורים:  
 
הנפקה 
הנפקת המטבע כוללת מספר תחומים: 

  • תכנון סולם העריכים - תכנון סולם עריכים מתאים של שטרות ומעות, שיאפשר מחד גיסא ביצוע עסקאות במזומן ביעילות, ומאידך יחסוך בהוצאות ההנפקה. 
  • עיצוב השטרות והמעות - נגיד בנק ישראל קובע את צורתם של השטרות והמעות באישור המועצה המינהלית של בנק ישראל והממשלה (כאמור בסעיף 42 לחוק). לשם כך הוא נעזר בוועדה לתכנון שטרי כסף, מעות ומטבעות זיכרון - ועדה ציבורית שבראשה עומד כיום שופט בית המשפט העליון בדימוס יעקב טירקל. הוועדה בוחרת מבין הצעות עיצוב המוגשות לה את זו שתובא בפני הנגיד. לאחר ששקל את ההמלצות מקבל הנגיד את ההחלטה בדבר הצורה הסופית של המזומנים ומבקש כאמור את אישור המועצה והממשלה. 
  • הדפסת השטרות והטבעת המעות - ביצוע מכרזים ותכנון זמני האספקה, בהתאם לביקוש החזוי, ובהתחשב בחיסכון בהוצאות החזקת המלאי ובהוצאות הכרוכות בכל הזמנה. 
  • הנפקת מטבעות זיכרון - בהיותו המנפיק היחידי של הילך חוקי בישראל הבנק מנפיק גם מטבעות זיכרון, מדי שנה בשנה ולרגל אירועים מיוחדים. הנגיד קובע את צורתם של מטבעות הזיכרון והמטבעות המיוחדים באישור המועצה המינהלית והממשלה (כאמור בסעיף 43 לחוק), ולשם כך הוא נעזר בוועדה לתכנון שטרי כסף, מעות ומטבעות זיכרון. המטבעות עשויים כסף או זהב, ומשווקים לאספנים בארץ ובעולם ולציבור באמצעות החברה הישראלית למדליות ולמטבעות בע"מ. 
  • אחסון - השטרות והמעות מאוחסנים בכספות בנק ישראל בהתאם לנהלים קפדניים של הובלה, שמירה ובקרה. 
     

ניהול המזומנים 
ניהול המזומנים כולל: 

  • הספקת מזומנים למחזור - המזומנים מסופקים לציבור באמצעות מרכזי המזומנים של התאגידים הבנקאיים ודואר ישראל; אלה מווסתים את עודפי ההיצע והביקוש של השטרות והמעות בינם לבין עצמם ומול לקוחותיהם, ומושכים מבנק ישראל רק את עודפי הביקוש, הנגזר מהמשיכות וההפקדות של הציבור בסניפיהם. 
  • פיקוח על איכות הכסף במחזור - בנק ישראל קובע לתאגידים הבנקאיים כללי התנהגות לשמירה על איכות הכסף במחזור. על פי כללים אלו השטרות והמעות שהציבור מפקיד במרכזי המזומנים עוברים תהליך של ספירה ומיון, אשר במהלכו נבחנות האותנטיות של הכסף ואיכותו באמצעות מכונות ספירה ייעודיות, שנרכשו על ידי מרכזי המזומנים ואושרו על ידי בנק ישראל. על מרכזי המזומנים חובה להפקיד בבנק ישראל מטבע באיכות ירודה; הבנק גורס את השטרות ומעביר את המעות להתכה. 

 
פעילות נוספת של המחלקה
הפצת מידע לציבור - המחלקה פועלת לגילוי ולמניעה של הפצת כסף מזויף. זאת באמצעות לימוד מאפייני הזיופים השונים הקיימים בשוק, שדרוג סימני הביטחון הקיימים על שטרות הכסף, הגברת מודעות הציבור לשימוש בסימני הביטחון באמצעות פרסומים והדרכות, וכן באמצעות שיתוף פעולה עם המשטרה, הבנקים וארגונים בין-לאומיים הלוחמים בזיוף מטבע. 
על התאגידים הבנקאיים הוטלו מגבלות המחייבות בדיקת אותנטיות של השטרות והמעות - לפני שהם ממחזרים אותם באמצעות הכספרים (טלרים) ובאמצעות המכשירים האוטומטיים למשיכת מזומנים.   
הפצת מידע לציבור - המחלקה מפיצה מידע על סימני הביטחון בשטרות הכסף, ונותנת מענה למאות פניות בכתב של הציבור הנוגעות לנושאי המטבע.  ​​

​​