ד"ר קרנית פלוג

קרנית פלוג - נגידה 
 
ד"ר קרנית פלוג כיהנה כנגידת בנק ישראל מנובמבר 2013 עד נובמבר 2018.  
מיולי 2011​ ועד יולי 2013 כיהנה ד"ר פלוג כמשנה לנגיד ומיולי 2013 שימשה כממלאת מקומו של הנגיד. בנובמבר 2013 היא מונתה לתפקיד נגידת בנק ישראל ע"י ממשלת ישראל ובהמלצת הנגיד, בהתאם לחוק בנק ישראל התש"ע-2010.
בשנת 1980 השלימה ד"ר קרנית פלוג, בהצטיינות, תואר שני בכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים,  ובשנת 1985 השלימה לימודי דוקטורט בכלכלה באוניברסיטת קולומביה בניו יורק.
בשנת 1984 הצטרפה ד"ר פלוג ככלכלנית לקרן המטבע הבין-לאומית, ובשנת 1988 חזרה לישראל והחלה לעבוד במחלקת המחקר של בנק ישראל. כאן עסקה בנושאי מקרו-כלכלה ושוק העבודה – ביניהם שכר המינימום, קליטת העלייה והעוני – ופרסמה מאמרים וניירות עבודה. בשנים 1994–1996 עבדה בבנק האינטר-אמריקאי לפיתוח, ככלכלנית מחקר בכירה. ב-1997, לאחר שובה לבנק ישראל, מונתה לסגנית מנהל מחלקת המחקר, וביוני 2001 מונתה למנהלת המחלקה ולחברה בהנהלת הבנק.
במהלך עבודתה כיהנה ד"ר פלוג במספר ועדות ממשלתיות וציבוריות – בהן הוועדה להגברת התחרות, הוועדה לשינוי חברתי-כלכלי, הוועדה לתקציב הביטחון, הוועדה לאיתנות פיננסית של הביטוח הלאומי, ועדת האסטרטגיה והוועדה להעלאת גיל הפרישה של נשים.​​​​​​​​​​