ד"ר נדין בודו טרכטנברג

המשנה לנגיד

ד"ר נדין בודו-טרכטנברג

ד"ר נדין בודו-טרכטנברג מכהנת בתפקיד המשנה לנגיד בנק ישראל החל ממארס 2014. היא מונתה לתפקיד ע"י ממשלת ישראל, בהתאם לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010, ובהמלצת נגידת בנק ישראל. בתוקף תפקידה, מכהנת ד"ר בודו-טרכטנברג כחברה בוועדה המוניטרית ובמועצה המינהלית של בנק ישראל. בין תפקידיה הנוספים בבנק ישראל ניתן לציין: מילוי מקום הנגיד, אחריות על חטיבת המידע והסטטיסטיקה, יו"ר וחברה בוועדות פנימיות וחיצוניות, וייצוג בנק ישראל בפורומים מקומיים ובינלאומיים, ועוד.
ד"ר בודו-טרכטנברג היא ילידת מונטריאול, קנדה. היא בוגרת תואר ראשון (BSc) בכלכלה מאוניברסיטת מונטריאול בקנדה, בעלת תואר שני בפכ"מ (פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה) מאוניברסיטת אוקספורד באנגליה, ובעלת תואר שלישי בכלכלה מאוניברסיטת הרווארד בארה"ב.
ד"ר בודו-טרכטנברג בעלת ניסיון עשיר באקדמיה, במדיניות ציבורית, וכמו כן במגזר הפרטי (בנקאות ופיננסים). היא לימדה במספר מוסדות אקדמיים בישראל ובחו"ל, ועד לאחרונה שימשה בתפקיד המשנה לדיקאן בבית הספר לכלכלה במרכז הבינתחומי בהרצליה.