הנגידים הקודמים

​חוק בנק ישראל מדגיש את עצמאותו של הבנק. לכן מתמנה הנגיד בידי נשיא המדינה, על פי המלצת הממשלה, לתקופת כהונה של חמש שנים.
הנגיד מופקד על הניהול השוטף של בנק ישראל, ומכהן כיו"ר הוועדה המוניטארית וכחבר במועצה המנהלית.
הנגיד משמש, על פי החוק, גם יועץ כלכלי לממשלה, ולפיכך הוא משתתף בישיבות ועדת השרים לענייני כלכלה ובדיוניה הכלכליים החשובים של הממשלה.

/abheb/1.jpg  
דוד הורוביץ

נגידו הראשון של הבנק, דוד הורוביץ, כיהן מ- ​1954 עד 1971. לפני כן שימש דוד הורוביץ מנהל המחלקה הכלכלית של הסוכנות היהודית, חבר משלחת הסוכנות לעצרת האומות המאוחדות (1947) ומנהלו הכללי של משרד האוצר. עם פרישתו מונה דוד הורוביץ ליו"ר המועצה המייעצת והוועדה המייעצת של בנק ישראל, ואחר כך ליו"ר כבוד, עד פטירתו באוגוסט 1979.

משה זנבר  
משה זנבר

משה זנבר כיהן כנגיד בנק ישראל בין 1971 ל- 1976. לפני כן שימש בתפקיד הממונה על התקציבים במשרד האוצר ויועץ כלכלי לשר האוצר. עוד שימש מר זנבר טרם כהונתו כשר בפועל למסחר ותעשייה, וכן כיושב ראש מועצת המנהלים של ה"בנק לפיתוח התעשייה בישראל בע"מ. משה זנבר נפטר באוקטובר 2012.

ארנון גפני  
ארנון גפני

ארנון גפני כיהן כנגיד בנק ישראל בין 1976 ל- 1981. לפני כן עסק במחקר כלכלי, בייעוץ לרמטכ"ל בענייני תקציב וכספים ובתפקידים בכירים ברשות הנמלים. עוד שימש גפני כממונה אגף התקציבים במשרד האוצר, ולאחר מכן – המנהל הכללי של משרד האוצר.

משה מנדלבאום  
משה מנדלבאום

ד"ר משה מנדלבום כיהן כנגיד בנק ישראל מאז תחילת 1982 עד 1986. מספטמבר 1981 ועד שמונה לנגיד כיהן ד"ר מנדלבום כמשנה לנגיד, ולפני כן מילא תפקידים בכירים במשרד המסחר והתעשייה, בהם מנכ"ל המשרד, וכן היה סגן יו"ר הבנק לפיתוח התעשייה בישראל בע"מ ויו"ר החברה לביטוח סיכוני סחר חוץ.

מיכאל ברונו  
מיכאל ברונו

פרופ' מיכאל ברונו כיהן כנגיד בנק ישראל בשנים 1986 עד 1991. עד אותה עת שימש ראש החוג לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים וחבר בצוות לתכנון מדיניות ייצוב המשק. בעבר שימש פרופ' ברונו מנהל משותף של מחלקת המחקר בבנק ישראל ויועץ בכיר למדיניות כלכלית לשר האוצר, וכן נמנה עם חברי הסגל של אוניברסיטאות חשובות בארץ ובחו"ל. כן כיהן פרופ' ברונו כסגן הנשיא וכלכלן ראשי בבנק העולמי. פרופ' ברונו נפטר בדצמבר 1996.

יעקב פרנקל  
יעקב פרנקל

פרופ' יעקב פרנקל כיהן כנגיד בנק ישראל בשנים 1991 עד 2000. עד לאותה עת היה היועץ הכלכלי הראשי ומנהל המחקר של קרן המטבע הבינלאומית. בעבר היה פרופ' פרנקל מופקד על הקתדרה לכלכלה בינלאומית באוניברסיטת שיקגו, ושימש גם יועץ לבנק ישראל, לבנק העולמי ולמוסדות מחקר חשובים בארץ ובעולם. פרופ' פרנקל חבר במועצת שבע המדינות המתועשות ( G-7 Council ) ובקבוצת 30 המדינות המפותחות ( G-30 ) ומופקד על הקתדרה לכלכלת השלום באוניברסיטת תל אביב.

דוד קליין  
דוד קליין

פרופ' דוד קליין כיהן כנגיד בנק ישראל בשנים 2000-2005. עד לאותה עת היה חבר הנהלה בבנק ישראל וממונה על המחלקה המוניטרית ומחלקת הפיקוח על מט"ח. בעברו עסק קליין במגוון תפקידים בבנק לאומי, ביניהם: כלכלן ראשי וחבר הנהלה, מנהל החטיבה לתכנון אסטרטגי ועוד.​

סטנלי פישר 
סטנלי פישר

פרופ' סטנלי פישר כיהן כנגיד בנק ישראל ממאי 2005 עד יוני 2013
לפני שהצטרף לבנק ישראל, היה פרופ' פישר סגן יו"ר סיטיגרופ, מפברואר 2002 ועד אפריל 2005, ובה שימש גם ראש קבוצת הסקטור הציבורי, מפברואר 2004 ועד אפריל 2005, יושב ראש הוועדה לסיכון מדינה בתאגיד, ונשיא סיטיגרופ אינטרנשיונל. פרופ' פישר כיהן כמשנה למנכ"ל קרן המטבע הבין-לאומית, בין ספטמבר 1994 ועד סוף אוגוסט 2001.

קרנית פלוג


​​קרנית פלוג

ד"ר קרנית פלוג כיהנה כנגידת בנק ישראל מנובמבר 2013 עד נובמבר 2018.
מיולי 2011 ועד יולי 2013 כיהנה ד"ר פלוג כמשנה לנגיד ומיולי 2013 שימשה כממלאת מקומו של הנגיד. ביוני 2001 מונתה למנהלת מחלקת המחקר ולחברה בהנהלת בנק ישראל. ד"ר פלוג הצטרפה לבנק ישראל בשנת 1988 לאחר מספר שנות עבודה בקרן המטבע הבינלאומית.​​