המבנה הארגוני של בנק ישראל

המועצה המינהלית*
יו"ר, פרופ' יהושע (שוקי) שמר
הנגיד
פרופ' אמיר ירון
הוועדה המוניטרית**
יו"ר, פרופ אמיר ירון
המשנה לנגיד
מר אנדרו אביר
המנכ"ל
גב' שולמית גרי
ביקורת פנים
מר שי רוזנשטוק
המחלקה המשפטית
עו"ד טידה שמיר
ראש מטה הנגיד
ד"ר עודד כהן
הממונה על הגנת הפרטיות
מר יוני מירון
האגף להפצת מידע ולקשרים בין-לאומיים
ד"ר אוהד בר-אפרת
מערכת לשיתוף בנתוני אשראי
מר אייל חדד
מחלקת תקשורת, הסברה וקשרי קהילה
גב' נורית פלתר-איתן
מחלקת המטבע
גב' לימור גולדשטיין
מערכות תשלומים וסליקה
מר עודד סלומי
החטיבה למשאבי אנוש ומינהל
מר רונן קופמן
החטיבה לטכנולוגיית המידע
מר ליאור ג'ורג'י
חטיבת המחקר
פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי
הפיקוח על הבנקים
מר יאיר אבידן
חטיבת השווקים
ד"ר גולן בניטה
החטיבה למידע וסטטיסטיקה
ד"ר אייל רוזן
כפיפות לנגידכפיפות למנכ"לכפיפות למשנה לנגידפונקציות בהקמה
 

​​​​​