ניהול נכסי הקרן לאזרחי ישראל

בהתאם לחוק קרן לאזרחי ישראל, התשע"ד-2014, הוקמה קרן לניהול ההכנסות שתקבל המדינה מההיטל על רווחים מגז ונפט וממשאבים לאומיים נוספים. הקרן לאזרחי ישראל נועדה לנהל את ההכנסות מתוך ראייה ארוכת טווח כדי להשיאן ולאפשר לה להתקיים דורות רבים. את הקרן תנהל מחלקה שתוקם לשם כך בבנק ישראל, ומוסדותיה (המועצה וועדת ההשקעות) צפויים לקום ב-2018. בשנה הקרובה יתחיל הבנק להיערך להשקעת התזרים הראשון הצפוי להתקבל מהקרן – מיליארד ש"ח. היערכותו כרוכה בבניית התשתיות העסקית, התאגידית, החשבונאית והטכנולוגית לניהול נכסי הקרן.​​​