ניהול נכסי הקרן לאזרחי ישראל

בהתאם לחוק קרן לאזרחי ישראל, התשע"ד- 2014, הוקמה קרן לניהול ההכנסות שתקבל המדינה מההיטל על רווחים מגז ונפט וממשאבים לאומיים נוספים. הקרן לאזרחי ישראל נועדה לנהל את ההכנסות מתוך ראייה ארוכת טווח כדי להשיאן ולאפשר לה להתקיים דורות רבים. מוסדות הקרן, המועצה וועדת ההשקעות, יתוו את מדיניות ההשעקה של כספי הקרן. במוסדות הקרן יהיו חברים נציגים מהממשלה (שר האוצר יהיה יו"ר המועצה), מבנק ישראל ומהציבור. את נכסי הקרן תנהל מחלקה שתוקם לשם כך בבנק ישראל. הבנק נערך, על פי המדיניות שתותווה, להשקעת התזרים הראשון הצפוי להתקבל מהקרן – מיליארד ש"ח. היערכותו כרוכה בבניית התשתיות העסקית, התאגידית, המשפטית, החשבונאית והטכנולוגית לניהול נכסי הקרן.​