מידע על פתיחה וסגירה של סניפי הבנקים

פתיחה או סגירה של סניפים על ידי הבנקים נעשית על פי שיקוליהם העסקיים, ולפיכך כל מידע בנושא ימסר לציבור על ידי הבנקים עצמם.

ככלל, סניפי הבנקים פתוחים בכל הימים למעט חגים ומועדים רשמיים בישראל, וימים אחרים שקיים לגביהם נוהג לסגור את הסניפים.

בנק אשר מחליט על צמצום חד פעמי של שעות העבודה הרגילות בסניף ביום עסקים רגיל, על סגירה זמנית של סניף לתקופה מוגדרת מראש, על סגירה של סניף או על שינוי שעות העבודה של הסניף באופן משמעותי כך שיהיה סגור בשעות בהן נהג לתת שירותים לציבור, נדרש להודיע על כך ללקוחות באופן ובמועדים המפורטים בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר 401 - ימי פתיחה של משרדי התאגידים הבנקאיים.​​