יום עסקים בתאגידים בנקאיים

04/08/2009

ככלל, פעולות המבוצעות בתאגידים הבנקאיים לפני סיום יום העסקים, נרשמות בחשבון הלקוח באותו היום. 

תאגיד בנקאי יקבע ויפרסם את השעה המאוחרת ביותר שבה יסתיים יום העסקים אצלו. השעה המאוחרת ביותר שניתן לקבוע לעניין זה היא 18:30, למעט ימי שישי וערבי חג כמפורט להלן, בהם השעה המאוחרת ביותר שנקבעה לסיום יום העסקים היא 14:00. 
ערבי חג בהם סיום יום העסקים הוא עד השעה 14:00 הינם: ערב ראש השנה, ערב ראשון של סוכות, ערב שמיני עצרת של סוכות, ערב ראשון של פסח, ערב שביעי של פסח, ערב יום העצמאות, וערב חג השבועות. 
ימים שאינם ימי עסקים בנקאיים הינם: שבת, ימי שבתון, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, פורים, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות, חג השבועות ותשעה באב. 
 
למידע נוסף בנושא יש לעיין בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר 402 - יום עסקים בתאגידים בנקאיים. 

​ ​