הסבר לקובץ הסניפים והבנקים

קובץ הסניפים הוא קובץ Excel המכיל את רשימת סניפי התאגידים הבנקאיים כולל:
בנקים מסחריים, בנקי חוץ, בנקים לקידום עסקים, בנקים למשכנתאות, בנקים למימון השקעות, מוסדות כספיים, חברות שירותים משותפות, בנק ישראל ובנק הדואר. כמו כן, כוללת הרשימה את רשימת סניפי הבנקים ברשות הפלסטינית.

הקובץ מכיל סניפים פתוחים וגם סניפים שנסגרו החל מחודש ינואר שלפני 3 שנים ועד יום עדכון הקובץ.

בקובץ קיימים שני גיליונות:  
 1. גיליון מקרא הכולל מקרא לשדות "סוג הבנק" ו"סוג הסניף" שיפורטו להלן. בגיליון זה ניתן למצוא גם את היום בו עודכן הקובץ.
 2. הגיליון מפתח סניפים המכיל את רשימת הסניפים בתאגידים הבנקאיים ומכיל את השדות הבאים:
  1. קוד הבנק
  2. שם הבנק
  3. מס' הסניף
  4. שם הסניף
  5. כתובת הסניף
  6. מיקוד
  7. ישוב
  8. מס' טלפון
  9. מס' פקס
  10. סניף אם
  11. תאריך פתיחה
  12. תאריך סגירה - של בנקים שנסגרו החל מחודש ינואר שלפני 3 שנים ועד יום עדכון הקובץ
  13. בנק ממזג - זהו הבנק שקיבל את הלקוחות של סניף שנסגר
  14. סניף ממזג - זהו הסניף שקיבל את הלקוחות של סניף שנסגר
  15. סוג סניף - בשדה זה ניתן למצוא את סיווג הסניף (המקרא לסוג הסניף מופיע גם בגיליון מקרא בקובץ עצמו):
   0) סניף רגיל.
   1) סניף מיוחד - שירותים מוגבלים.
   2) סניף מיוחד - מועדים שונים מהמועדים המקובלים.
   3) סניף מיוחד - לקוחות בעלי מאפיינים מסוימים.
   4) בסניף זה פועל דלפק למשכנתאות.
   5) סניף מיוחד- הכפוף מבחינה ניהולית לסניף אחר.
   6) מחלקה של סניף.
   7) שלוחה של סניף.
   8) יחידת ביצוע.
  16. סוג בנק - בשדה זה ניתן למצוא את סוג הבנק (המקרא לסוג הבנק מופיע גם בגיליון מקרא בקובץ עצמו):
   0) בנק ישראל ובנק הדואר.
   1) בנק מסחרי.
   2) בנק למשכנתאות.
   3) בנק למימון השקעות.
   4) מוסד כספי.
   7) חברת שירותים משותפת.
   8) בנק חוץ.
   9) בנק לקידום עסקים.
   10) בנק ברשות הפלסטינית.
​​