נתונים וריביות של מערכת הבנקאות

המפקח על הבנקים - מידע על התאגידים הבנקאיים

הנתונים כוללים לוחות Excel או קבצי pdf ובהם נתונים על מבנה מערכת הבנקאות, הדוחות המאזניים, האשראי, הפיקדונות, ניירות הערך, המחירים, התוצאות העסקיות, השלוחות הבנקאיות מחוץ לישראל, נתונים כלליים ולוחות נוספים.
מידע שוטף
מידע שנתי 

מידע היסטורי על תאגידים בנקאיים​

 

לנתונים וסטטיסטיקה על המשק הישראלי

נתונים עיקריים על הבנקים - רבעוניים (הנתונים המוצגים הם עד סוף שנת 2015)​​​​​​​​​​​​​