דוח חודשי על הלוואות לדיור- מידע על הריבית

​החל מיום 1.7.2011 מדווחים הבנקים נותני משכנתאות את הדוח שבנושא במתכונת דיווח שונה מהדיווחים שהיו עד ליום 30.6.2011.
בדוח אנו מפרסמים את פעילות שלושת מגזרי ההצמדה. בדוח מופיעים 12 גיליונות אקסל. ​​​​

רשימת גליונות הדיווח

 

שיעורי הריבית על: שם הגליון
אשראי שניתן למטרת מגורים- מגזר צמוד למדד​ 01​
אשראי שניתן למטרת מגורים- מגזר לא צמוד ​ 02​
אשראי שניתן למטרת מגורים- מגזר מט"ח וצמוד מט"ח​ 03​
אשראי שניתן בביטחון דירת מגורים-מגזר צמוד למדד​ 04​
אשראי שניתן בביטחון דירת מגורים-מגזר לא צמוד​ 05​
אשראי שניתן בביטחון דירת מגורים- מגזר מט"ח וצמוד מט"ח​ 06​
אשראי שמוחזר למטרת מגורים ובביטחון דירת מגורים- מגזר צמוד למדד​ 07​
אשראי שמוחזר למטרת מגורים ובביטחון דירת מגורים- מגזר לא צמוד​ 08​
אשראי שמוחזר למטרת מגורים ובביטחון דירת מגורים- מגזר מט"ח וצמוד מט"ח​ 09​
אשראי שחודש למטרת מגורים ובביטחון דירת מגורים- לפי מגזרי הצמדה​ 10​
אשראי שניתן למטרת מגורים- לפי מידת הגביה​ 11​
אשראי שניתן למטרת מגורים- לוח מסכם​ 12

 

מידע היסטורי