מידע שוטף על התאגידים הבנקאיים

פרק ב' - מבנה מערכת הבנקאות קובץ Excel עודכן ביום
לוח ב'-2
מספר התאגידים הבנקאיים בישראל
04/08/2019
לוח ב'-5
התאגידים הבנקאיים בישראל לפי קבוצות בנקאיות
04/08/2019
לוח ב'-8
השינויים המוסדיים במערכת התאגידים הבנקאיים בישראל
04/08/2019
לוח ב'-9
נתונים נבחרים על מספר המשרדים, הסניפים והמשרות לפי יישובים
11/08/2021
לוח ב'-7
מספר מכשירים אוטומטיים לקהל
04/07/2021
לוח ב'-3
מספר הסניפים של התאגידים הבנקאיים בישראל
11/08/2021
לוח ב'-4
מספר הסניפים של התאגידים הבנקאיים בישראל לפי תאגיד בנקאי
11/08/2021
לוח ב'-10
מצבת כח אדם-ממוצע-סך מערכת-על בסיס מאוחד
12/11/2019