מידע שוטף על התאגידים הבנקאיים

פרק י"א - נתונים כלליים ולוחות נוספים קובץ Excel עודכן ביום
לוח י"א-1
התנועה במסלקה
01/06/2018
לוח י"א-5
חיובים לחשבונות העו"ש של הציבור (בעבר יא'-6)
14/06/2021
לוח י"א-7
מידע על הגבלות חשבונות שיקים ולקוחות (לפי חוק שקים ללא כיסוי) (בעבר יא'-2)
25/05/2021
לוח י"א-8
מספר החזרות השיקים וסכומי ההחזרות (באלפים) לפי סיבת ההחזר (בעבר יא'-7)
06/04/2021
לוח י"א-9
מספר חשבונות עו"ש וחח"ד לסוף רבעון - יחידים ועסקים
16/06/2020