מידע שוטף על התאגידים הבנקאיים

פרק ח' - התוצאות העסקיות קובץ Excel עודכן ביום
לוח ח'-3
הכנסות והוצאות ריבית, סך הקבוצות הבנקאיות
11/02/2020
לוח ח'-1
דוח הרווח וההפסד, סך הקבוצות הבנקאיות
13/02/2020
לוח ח'-5
עמלות, סך הקבוצות הבנקאיות
15/03/2020
לוח ח'-6
הכנסות אחרות, סך הקבוצות הבנקאיות
15/03/2020
לוח ח'-7
משכורות והוצאות נלוות, סך הקבוצות הבנקאיות
15/03/2020