מידע שוטף על התאגידים הבנקאיים

פרק י' - כרטיסי אשראי קובץ Excel עודכן ביום
לוח י'-1
מספר כרטיסים – הנפקה
01/09/2021
לוח י'-2.1
מספר העסקאות בישראל ובחו"ל, הנפקה
01/09/2021
לוח י'-2.2
מספר העסקאות בישראל, הנפקה
01/09/2021
לוח י'-3.1
סכום העסקאות בישראל ובחו"ל, הנפקה
01/09/2021
לוח י'-3.2
סכום העסקאות בישראל, הנפקה
01/09/2021
לוח י'-4
סליקה בישראל לפי גודל בית העסק
01/09/2021
לוח י'-5
סליקה בישראל לפי כרטיס ישראלי וכרטיס תייר
01/09/2021
לוח י'-6
התפלגות סך העסקאות בארץ המסולקות ע"י חברות כרטיסי אשראי, לפי גודל
01/09/2021
לוח י'-7
סיכון אשראי מאזני, חייבים, אנשים פרטיים
01/09/2021
לוח י'-8
סיכון אשראי מאזני, חייבים, מסחרי
01/09/2021