מידע היסטורי לשנים 1962 - 1982

22/01/2019

פיקדונות במוסדות בנקאיים

פיקדונות במוסדות הבנקאיים

1970-1968​

1971-1969

1973-1972​

1975-1974

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982​

נתונים סטטיסטיים על התאגידים הבנקאיים

1962

1963

פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

1964

פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

1965
1966
פברואר
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975