נתונים עיקריים על מערכת הבנקאות

נתונים עיקריים על פעילות הבנקים ליום 31.12.2015 לכל בנק

 
הנתונים והחישובים הכלולים כאן מבוססים על הדוחות הכספיים לציבור של שנת 2015 כפי שדווחו והוגשו למפקח על הבנקים. כדי להציג את הנתונים על בסיס אחיד עד כמה שניתן, נערכו מספר התאמות.
הנתונים נערכו על ידי: מר אדמונד טפירו, מר רונן שריקי, גב' דגנית הראל, גב' רקפת לוי וגב' ורדה מור.
 
 
חטיבת הפיקוח על הבנקים ועובדיה אינם אחראים לשלמות, לאי דיוקים, לטעויות, להשמטות ולליקויים אחרים בפרסום זה מכל סיבה שהיא.

תוכן הענייניםפתח הכל
מבוא
בנקים
גרפים - השוואת חמש הקבוצות הבנקאיות וסך המערכת
Open as PDF
סך מערכת
Open as PDFOpen as Excel
(99)
בנק לאומי לישראל בע"מ
Open as PDFOpen as Excel
(10)
בנק דיסקונט לישראל בע"מ
Open as PDFOpen as Excel
(11)
בנק הפועלים בע"מ
Open as PDFOpen as Excel
(12)
בנק אגוד לישראל בע"מ
Open as PDFOpen as Excel
(13)
בנק אוצר החייל בע"מ
Open as PDFOpen as Excel
(14)
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
Open as PDFOpen as Excel
(17)
בנק מזרחי טפחות בע"מ
Open as PDFOpen as Excel
(20)
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
Open as PDFOpen as Excel
(31)
בנק ערבי ישראלי בע"מ
Open as PDFOpen as Excel
(34)
בנק מסד בע"מ
Open as PDFOpen as Excel
(46)
בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ
Open as PDFOpen as Excel
(52)
בנק ירושלים בע"מ
Open as PDFOpen as Excel
(54)
בנק דקסיה ישראל בע"מ
Open as PDFOpen as Excel
(68)
בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ
Open as PDFOpen as Excel
(04)
נתוני כל הבנקים (כולל מבוא וגרפים)
Open as PDF
(G4)