הריבית על מקורות, ונתונים אחרים בכלל המערכת הבנקאית

רשימת גליונות הדיווח

 

שיעורי הריבית על ​שם הגליון
פיקדונות מהציבור- בריבית קבועה​ 09​
פיקדונות מהציבור- בריבית משתנה ​ 10​
פיקדונות מבנקים- בריבית קבועה  ​ 11​
פיקדונות מבנקים- בריבית משתנה  ​ 12​