מועדי ההודעות על ה"ריבית הממוצעת" על משכנתאות - 2011

​(בהתאם לצו הבנקאות (עמלת פרעון מוקדם),התשס"ב - 2002)
לוח הזמנים מתייחס הן למשכנתאות במגזר הצמוד למדד והן במגזר השקלי הלא צמוד

פירסום הריבית הוא בסיום יום העסקים,ותוקף הריבית הוא למחרתו

  מועד פרסום הריבית   החודש
  10 בפברואר (חמישי)   ינואר
  10 במרץ (חמישי)   פברואר
  10 באפריל (ראשון)   מרץ
  11 במאי (רביעי)   אפריל
  10 ביוני (שישי)   מאי
  10 ביולי (ראשון)   יוני
  10 באוגוסט (רביעי)   יולי
  11 בספטמבר (ראשון)   אוגוסט
  10 באוקטובר (שני)   ספטמבר
  10 בנובמבר (חמישי)   אוקטובר
  11 בדצמבר (ראשון)   נובמבר
  10 בינואר 2012 (שלישי)   דצמבר