מועדי ההודעות על ה"ריבית הממוצעת" על משכנתאות - 2018

​(בהתאם לצו הבנקאות (עמלת פרעון מוקדם),התשס"ב - 2002)
לוח הזמנים מתייחס הן למשכנתאות במגזר הצמוד למדד והן במגזר השקלי הלא צמוד

  תאריך דיווח   מועד פרסום הריבית
  31 בינואר    10 בפברואר (ראשון)
  28 בפברואר   10 במארס (ראשון)
  31 במרץ   10 באפריל (רביעי)
  30 באפריל   12 במאי (ראשון)
  31 במאי   10 ביוני (שני)
  30 ביוני   10 ביולי (רביעי)
  31 ביולי    12 באוגוסט (שני)
 31 באוגוסט   10 בספטמבר (שלישי)
  30 בספטמבר   10 באוקטובר (חמישי) לקראת שעה 17:00
  31 באוקטובר   10 בנובמבר (ראשון)
  30 בנובמבר   10 בדצמבר (שלישי)
  31 בדצמבר   12 בינואר 2020 (ראשון)

  ​​​​​​​​​​