מועדי ההודעות על ה"ריבית הממוצעת" על משכנתאות - 2021

02/03/2021
תאריך​​ ​דיווח   מועד פרסום הריבית
  31 בינואר    10 בפברואר (רביעי)
  28 בפברואר   10 במארס (רביעי)
  31 במרץ   13 באפריל (שלישי)
  30 באפריל   11 במאי (שלישי)
  31 במאי   10 ביוני (חמישי)
  30 ביוני   11 ביולי (ראשון)
  31 ביולי    10 באוגוסט (שלישי)
 31 באוגוסט   19 בספטמבר (ראשון)
  30 בספטמבר   11 באוקטובר (שני) 
  31 באוקטובר   10 בנובמבר (רביעי)
  30 בנובמבר   12 בדצמבר (ראשון)
  31 בדצמבר   11 בינואר 2022 (שלישי)​
​​​​​​​​