מועדי ההודעות על ה"ריבית הממוצעת" על משכנתאות - 2019

22/01/2019
תאריך​​ ​דיווח   מועד פרסום הריבית
  31 בינואר    10 בפברואר (ראשון)
  28 בפברואר   10 במארס (ראשון)
  31 במרץ   10 באפריל (רביעי)
  30 באפריל   12 במאי (ראשון)
  31 במאי   10 ביוני (שני)
  30 ביוני   10 ביולי (רביעי)
  31 ביולי    12 באוגוסט (שני)
 31 באוגוסט   10 בספטמבר (שלישי)
  30 בספטמבר   10 באוקטובר (חמישי) לקראת שעה 17:00
  31 באוקטובר   10 בנובמבר (ראשון)
  30 בנובמבר   10 בדצמבר (שלישי)
  31 בדצמבר   12 בינואר 2020 (ראשון)​